Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Vol. 48, 2A, 2019 A NOTE ON THE ENDOMORPHISM RING OF ORTHOGONAL MODULES Tóm tắt   PDF
Lê Văn An, Nguyễn Thị Hải
 
Vol. 48, 2A, 2019 A REGULARIZATION METHOD FOR BACKWARD PARABOLIC EQUATIONS WITH TIME-DEPENDENT COEFFICIENTS Tóm tắt   PDF
Nguyen Van Duc, Tran Hoai Bao
 
Vol 47, 1B, 2018 ACTIVE TEACHING METHODS APPLIED IN TRAINING SYSTEM TOWARDS CDIO EDUCATIONAL FRAMEWORK Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi Uyen, Tran Xuan Sang
 
Vol. 48, 2A, 2019 ALGEBRAIC STRUCTURE OF CYCLIC AND NEGACYCLIC CODES OVER A FINITE CHAIN RING ALPHABET AND APPLICATIONS Tóm tắt   PDF
Dinh Quang Hai
 
Vol. 48, 1A, 2019 ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÂN CỰC VÀ PHA TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC TRƯỜNG LASER LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÔI TRƯỜNG NGUYÊN TỬ BA MỨC BẬC THANG Tóm tắt   PDF
Lê Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Huy Bằng, Lê Thị Hồng Thắm, Lê Văn Đoài
 
Vol. 47, 3A, 2018 ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON, MẠNG NƠRON XOẮN VÀ SỬ DỤNG KẾT HỢP CPU - GPU ĐỂ TĂNG HIỆU NĂNG TÍNH TOÁN TRONG PHÂN LOẠI ẢNH Tóm tắt   PDF
Hồ Sỹ Phương, Phan Văn Dư, Lê Văn Chương, Tạ Hùng Cường
 
Vol. 47, 4A, 2018 BỘ TƯ LIỆU ẢNH GIẢI PHẪU BỒ CÂU NHÀ COLUMBA LIVIA DOMESTICA GMELIN, 1789 VÀ GÀ NHÀ GALLUS GALLUS DOMESTICUS (LINNAEUS, 1758) Tóm tắt   PDF
Đinh Minh Quang, Lương Võ An Khang, Mai Vũ Diệu Anh
 
Vol. 48, 1B, 2019 CÁC GIẢI PHÁP VÀ MÔ HÌNH KINH TẾ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở CÁC XÃ MIỀN NÚI VÀ BÃI NGANG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Hoàng Phan Hải Yến, Nguyễn Thị Trang Thanh, Nguyễn Thị Hoài
 
Vol. 47, 2A, 2018 CÁC TRITERPENOID TỪ QUẢ CÂY CÁCH THƯ OLDHAM (FISSISTIGMA OLDHAMII (HEMSL.) MERR.) Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Vo Cong Dung, Tran Dinh Thang
 
Vol. 47, 2B, 2018 CẢM THỨC NHÂN LOẠI TRONG DU KÝ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI Tóm tắt   PDF
Đinh Trí Dũng, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
 
Vol. 47, 2B, 2018 CẤU TẠO CỦA THAM THOẠI CÓ CHỨA HÀNH ĐỘNG NHẬN XÉT TRONG TIỂU THUYẾT MA VĂN KHÁNG Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Thu
 
Vol. 47, 4B, 2018 CHỈ TỐ DIỄN NGÔN VỚI CHỨC NĂNG LIÊN KẾT BỔ SUNG THÔNG TIN TRONG TÁC PHẨM “GONE WITH THE WIND” VÀ BẢN DỊCH “CUỐN THEO CHIỀU GIÓ” Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Diễm
 
Vol. 47, 3A, 2018 DẠY HỌC ĐỊNH LÍ 3, BÀI HÀM SỐ LIÊN TỤC, SÁCH GIÁO KHOA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 HIỆN HÀNH THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trần Lâm
 
Vol. 48, 3B, 2019 DẤU ẤN TÔN GIÁO TRONG NGÔN NGỮ THƠ MAI VĂN PHẤN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Hồng
 
Vol. 48, 1A, 2019 DẪN LIỆU VỀ LOÀI CÁ MÚ THAN CEPHALOPHOLIS BOENAK (BLOCH, 1790) (SERRANIDAE: PERCIFORMES) Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Hoàng Ngọc Thảo, Hà Như Quỳnh, Quách Thị Thảo, Nguyễn Thị Thảo
 
Vol. 48, 1A, 2019 DESIGN AND ANALYSIS OF A COMPACT 6-PORT MICROSTRIP MIMO ANTENNA FOR 2.4-GHz WLAN APPLICATIONS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Thu, Nguyễn Phúc Ngọc, Nguyễn Thị Quỳnh
 
Vol. 47, 2A, 2018 DI TRUYỀN MỘT SỐ TÍNH TRẠNG HÌNH THÁI VÀ NÔNG SINH HỌC Ở CÂY VỪNG (Sesamum indicum L.) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tài Toàn, Trần Tú Ngà, Vũ Văn Liết, Nguyễn Công Thành
 
Vol. 47, 3A, 2018 DYNAMICS OF A STOCHASTIC EPIDEMIC MODEL WITH MARKOV SWITCHING AND GENERAL INCIDENCE RATE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Diệu, Nguyễn Đức Toàn, Vương Thị Hải Hà
 
Vol. 48, 2A, 2019 EFFECT OF COWPEA APHID ON THE BIOSYNTHETIC PATHWAY OF SALICYLIC ACID IN Glycine max cv. Namdan AT REPRODUCTIVE GROWTH STAGES Tóm tắt   PDF
Tran Ngoc Toan, Ngo Thi Lien, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Thi Thanh Huyen, Mai Van Chung
 
Vol. 47, 2A, 2018 EFFECT OF SODIUM NITROPRUSSIDE ON THE BIOCHEMICAL RESISTANCE OF MUNGBEAN TO COWPEA APHID Tóm tắt   PDF
Mai Van Chung, Nguyen Dinh San, Le The Bien
 
Vol. 48, 2B, 2019 EPISTEMIC MODALITY MANIFESTED IN CONVERSATIONS IN “THE THORN BIRDS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Vân Anh, Hoàng Thị Chung
 
Vol. 48, 2A, 2019 ErLinkTopic: A GENERATIVE PROBABILISTIC FRAMEWORK FOR ANALYZING REGIONAL COMMUNITIES IN SOCIAL NETWORKS Tóm tắt   PDF
Trần Văn Cảnh, Michael Gertz, Đặng Hồng Lĩnh
 
Vol 47, 1B, 2018 EXPLORE THE MOTIVATIONS BEHIND STUDYING ENGLISH A CASE STUDY OF FIRST YEAR PEDAGOGICAL STUDENTS AT VINH UNIVERSITY Tóm tắt   PDF
Vu Thi Viet Huong, Nguyen Thi Tuong
 
Vol. 48, 1B, 2019 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Tóm tắt   PDF
Lưu Hồng Uyên, Phạm Minh Hùng
 
Vol. 47, 2A, 2018 GIẢM DAO ĐỘNG LẮC LƯ CỦA CÁP CẦN CẨU BẰNG CÁCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘ CẢN CỦA BỘ GIẢM CHẤN BÁN CHỦ ĐỘNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Kiên, Lã Đức Việt, Nguyễn Bá Nghị, Nguyễn Thị Thanh Tùng
 
1 - 25 trong số 103 mục 1 2 3 4 5 > >>