Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 40 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC Ô LƯỚI TỚI KẾT QUẢ TÍNH TOÁN THỦY LỰC DÒNG CHẢY LŨ Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hiền, Lê Thanh Hùng
 
S. 45 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA TRO TRẤU ĐẾN CƯỜNG ĐỘ, TÍNH CHỐNG THẤMCỦA BÊ TÔNG THỦY CÔNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Sơn, Vũ Khắc Tam
 
S. 38 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT LOẠI SÉT YẾU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIA CỐ BẰNG XI MĂNG Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Bình
 
S. 41 (2017) ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM TRONG VIỆC NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÔ PHỎNG NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Cương, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Hiệp
 
S. 43 (2018) ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM ĐA THỜI GIAN VÀ HỆ CHUYÊN GIA ĐỂ TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH THEO DÕI BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH LỚP THỰC PHỦ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Vỹ
 
S. 48 (2018) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN XÓI LỞ, BỒI TỤ VÙNG BỜ BIỂN, CỬA SÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Cương, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thành Luân
 
S. 43 (2018) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GOOGLE EARTH ENGINE TRONG NGHIÊN CỨU LŨ LỤT TẠI ĐỒNG THÁP, HẠ LƯU SÔNG MÊ CÔNG Tóm tắt   PDF
Vũ Hữu Long, Nguyễn Vũ Giang, Phạm Việt Hòa, Nguyễn Thanh Hùng
 
S. 40 (2017) ỨNG DỤNG GIS VÀ MÔ HÌNH THỦY VĂN THỦY LỰC MIKE TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT VÙNG HẠ DU HỒ CHỨA PLEIPAI KẾT HỢP ĐẬP DÂNG IALỐP TỈNH GIA LAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phú Quỳnh
 
S. 39 (2017) ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC DỰ BÁO ỐNG BỂ TRÊN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƯỚC Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Minh Lành, Phạm Hà Hải, Vũ Thị Vân Anh, Trương Thị Thu Hằng, Nguyễn Quang Trường, Lê Đình Hồng
 
S. 47 (2018) ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE BASIN TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN HIỆN TẠI, 2030, 2050 TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vũ Việt, Phạm Thị Hoài, Trần Thị Nhung
 
S. 41 (2017) BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH HỒ CHỨA TRONG ĐIỀU KIỆN MƯA, LŨ LỚN CỰC ĐOAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Nam, Lê Văn Nghị, Bùi Thị Ngân, Hoàng Đức Vinh
 
S. 45 (2018) BÀN VỀ NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG KHỚP NỐI POLIME QUA MỘT SỐ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI GẦN ĐÂY VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Dũng
 
S. 49 (2018) BIẾN ĐỘNG NGUỒN NƯỚC MÙA LŨ HÀNG NĂM DO ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HỒ ĐẬP THƯỢNG LƯU VÀ DIẾN BIẾN LŨ NĂM 2018 Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Tô Quang Toản, Trần Minh Tuấn
 
S. 45 (2018) BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG NỨT ĐÊ KHI KẾT HỢP GIAO THÔNG VÀ HƯỚNG XỬ LÝ Tóm tắt   PDF
Phùng Vĩnh An
 
S. 48 (2018) CÁC QUÁ TRÌNH ĐỘNG LỰC VÀ DIỄN BIẾN HÌNH THÁI CỬA ĐẠI VÀ CỬA LỞ TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt   PDF
Trương Văn Bốn, Vũ Văn Ngọc, Vũ Phương Quỳnh, Trần Mạnh Trường
 
S. 39 (2017) CÔNG NGHỆ CẤP NƯỚC NUÔI TÔM THẺ TRÊN CÁT Tóm tắt   PDF
Hà Văn Thái, Phạm Văn Đông, Ngô Thị Phương Nhung
 
S. 44 (2018) CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG XÂY DỰNG ĐẬP Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phan Đình Vân
 
S. 50 (2018) CẢI THIỆN PHƯƠNG PHÁP TƯỚI TIÊU ĐỂ GIẢM THIỂU ĐỘ MẶN TRONG VÙNG RỄ NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LÚA Ở VÙNG VEN BIỂN PHÍA BẮC VIỆT NAM THÔNG QUA KỸ THUẬT ĐỒNG VỊ VÀ CÁC KỸ THUẬT KHÁC LIÊN QUAN Tóm tắt   PDF
Dương Hải Sinh, Khương Minh Cường, Đặng Đức Nhận, Hà Lan Anh, L K Heng
 
S. 49 (2018) CỐNG TỰ ĐỘNG VÙNG TRIỀU ĐBSCL THEO YÊU CẦU NGHỊ QUYẾT 120 CỦA CHÍNH PHỦ, TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ BIẾN ĐỔI KHI HẬU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Hải, Tăng Đức Thắng, Vũ Viết Hưng
 
S. 44 (2018) CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI KHU VỰC TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Tóm tắt   PDF
Trần Văn Đạt, Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Quý Phú
 
S. 40 (2017) CHẾ ĐỘ THỦY THẠCH ĐỘNG LỰC KHU VỰC CỬA SÔNG, VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng
 
S. 40 (2017) CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA GIẢI PHÁP KÈ MỎ HÀN CỌC ỨNG DỤNG ĐỂ CHỈNH TRỊ SÔNG TIỀN VÀ SÔNG HẬU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nghĩa Hùng
 
S. 46 (2018) CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HỆ SỐ TRUYỀN SÓNG QUA ĐÊ NGẦM CỌC PHỨC HỢP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Tiến, Trịnh Công Dân, Thiều Quang Tuấn, Tô Văn Thanh
 
S. 50 (2018) DẤU ẤN CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỦY NÔNG TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 60 NĂM QUA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh
 
S. 48 (2018) DỰ BÁO XU THẾ DIỄN BIẾN LÒNG DẪN VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN SÔNG HỒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Linh, Bùi Huy Hiếu, Nguyễn Ngọc Quỳnh
 
1 - 25 trong số 199 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>