Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) GIẢNG DẠY MÔN PHIÊN DỊCH 1 TẠI KHOA NGOẠI NGỮ: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VÀ ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG Tóm tắt
Trần Thị Thu Trang
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HẤP PHỤ AMONI TRÊN VẬT LIỆU QUẶNG APATIT/NANO Fe3O4 Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Mai Việt
 
T. 205, S. 12: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ HỖ TRỢ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA: KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Thủy, Hoàng Thái Sơn, Nguyễn Khắc Miễn
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE ĐAN XÃ YÊN TIẾN, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hường, Vi Thùy Linh
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG HỌC HỢP TÁC ĐỐI VỚI THÁI ĐỘ, NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA VỚI KĨ NĂNG VIẾT Tóm tắt
Trần Thị Lan Hương
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC HIỆU QUẢ CỦA LIỆU PHÁP ÂM NHẠC ĐỐI VỚI LO LẮNG TRƯỚC PHẪU THUẬT Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Sơn
 
T. 206, S. 13: KHOA HỌC GIÁO DỤC HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM MOODLE TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÝ - LÝ SINH CHO SINH VIÊN HỆ CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Hòa, Vũ Thị Thúy
 
T. 208, S. 15: CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀN THIỆN CÁC VÙNG PHÁ HỦY HÌNH DẠNG BẤT KỲ TRONG ẢNH SỬ DỤNG KIẾN TRÚC MẠNG THẶNG DƯ VÀ NHÂN CHẬP TỪNG PHẦN Tóm tắt   PDF
Lê Đình Nghiệp, Phạm Việt Bình, Đỗ Năng Toàn, Hoàng Văn Thi
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRUYỀN THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC E-LEARNING TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hồng Nga, Trương Thị Hồng Thúy, Hà Thị Hằng
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KẾT QUẢ CỦA THỞ CPAP TRONG ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP TẠI KHOA NỘI HÔ HẤP- NỘI TIẾT BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2017 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Minh, Đoàn Thị Huệ, Nguyễn Bích Hoàng
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Trần Trung Kiên, Hoàng Minh Công, Lưu Thị Xuyến, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Thảo
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KẾT QUẢ SÀNG LỌC VÀ CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH CÁC HỘI CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ 21,13,18 TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thu Giang, Đỗ Hà Thanh
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2 KẾT QUẢ SỐNG THÊM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ CÓ BỘ BA ÂM TÍNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ PHÁC ĐỒ 4AC – 4 TAXANE Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Tính, Lý Thị Thu Hiền
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM MGIT Ở BỆNH NHÂN LAO PHỔI AFB (-) TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Lâm, Lường Thị Năm, Nguyễn Thị Khánh Ly
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG BÀN NGÓN TAY BẰNG NẸP VÍT KHÓA TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Mai Đức Dũng, Vũ Duy Tân, Ngô Thị Vân Huyền, Triệu Quốc Tráng
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHATBOT ỨNG DỤNG HỆ CHUYÊN GIA CHO BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN BỆNH TỰ ĐỘNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Điệp
 
T. 225, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KHAI PHÁ DỮ LIỆU SỬ DỤNG LÝ THUYẾT TẬP THÔ MỜ Tóm tắt
Phùng Thị Thu Hiền
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ KHÔNG GIAN NÚI RỪNG TRONG VĂN XUÔI NGỌC GIAO Tóm tắt   PDF
Nghiêm Thị Hồ Thu
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 KHẢO SÁT BỆNH VIÊM RUỘT DO PARVOVIRUS GÂY RA TRÊN CHÓ TẠI THÀNH PHỐ BẾN TRE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hiếu Dân, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Yến Mai, Trần Văn Thanh
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KHẢO SÁT DÒNG VÀO VAN CẤP KHÍ TRONG HỆ THỐNG THẢI TRO BAY NHIỆT ĐIỆN THÔNG QUA SỬ DỤNG CFD Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Cường, Nguyễn Hữu Lương, Ngô Văn Hệ
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2 KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA RÙA ĐẤT LỚN HEOSYMYS GRANDIS (Gray, 1860) NUÔI TẠI TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ, SÓC SƠN, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Quyên, Phạm Thị Thanh Vân
 
T. 208, S. 15: CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANO Tb(TTA)3 ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG ĐÁNH DẤU HUỲNH QUANG Y SINH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Vinh, Hoàng Thị Khuyên, Trần Thu Hương
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KIẾN THỨC CỦA BÀ MẸ VỀ BỆNH PHẾ QUẢN TẠI TRUNG TÂM NHI KHOA, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2018 Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Huệ
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KIẾN THỨC CỦA CÁC BÀ MẸ VỀ CÁC CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT CHO TRẺ SƠ SINH, CÁC DẤU HIỆU NGUY HIỂM Ở TRẺ SƠ SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2019 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tú Ngọc, Trần Lệ Thu, Bùi Thị Hải
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KIẾN THỨC TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 KHÓ KIỂM SOÁT ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2019 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoài
 
101 - 125 trong số 500 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>