Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Tóm tắt   PDF
Phùng Thanh Hoa
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CHO DƯỢC LIỆU LÁ ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Luyến, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Huyền, Ngô Thị Huyền Trang, Trần Bích Hồng
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CHO DƯỢC LIỆU RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) ĐƯỢC THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Luyến, Bùi Thị Thanh Châm, Trần Ngọc Anh, Diệp Mạnh Cường, Nguyễn Văn Dũng
 
T. 209, S. 16: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG BÀI VIẾT SỐ 2, BÀI THI CUỐI KỲ TIẾNG ANH 3 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Thị Qùynh Anh, Đào Hồng Phương
 
T. 209, S. 16: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN CANH TÁC TRÊN ĐẤT SAU DỒN DIỀN ĐỔI THỬA TẠI HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Dũng
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Hoàng Thị Thu, Phùng Thị Thu Hà
 
T. 206, S. 13: KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ NHẤT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Hưng, Bùi Thị Thanh Huyền
 
T. 209, S. 16: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Huyền
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ THAY ĐỔI KỸ NĂNG LAO ĐỘNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN TUEBA Tóm tắt   PDF
Đỗ Thùy Ninh, Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) CÁCH QUẢN LÝ LỚP HỌC VÀ SỰ HÀI HOÀ MỐI QUAN HỆ GIẢNG VIÊN – SINH VIÊN: SỰ TƯƠNG TÁC CỦA MỐI QUAN HỆ ĐÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Bùi Thị Kiều Giang, Trần Thị Thúy Nga
 
T. 209, S. 16: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CÂU LẠC BỘ ĐỌC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH VỚI TƯ CÁCH LÀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIẢNG VIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Minh Thành
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẢI TIẾN KIẾN TRÚC MẠNG YOLO CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG LOGO Tóm tắt   PDF
Lê Đình Nghiệp
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẢI TIẾN THUẬT TOÁN TỐI ƯU GIẢI BÀI TOÁN SUY DIỄN HẬU NGHIỆM VỚI MÔ HÌNH CHỦ ĐỀ Tóm tắt   PDF
Dương Thị Nhung, Bùi Thị Thanh Xuân
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC CẬP NHẬT THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA) VÀ BÒ SÁT (REPTILIA) Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Ngọc, Phạm Văn Anh
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2 CẬP NHẬT VỀ CÁC THÀNH PHẦN LIPID MÁU THEO CÁC NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hương Ly, Trần Thị Thanh Hương
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC CHẾ BIẾN GẠO-CITRIC TỪ GẠO TRẮNG VÀ ACID CITRIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đoàn Thanh Hiếu, Phạm Thị Duyên, Nông Phúc Thắng
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 CHẾ TẠO MÀNG BỌC THỰC PHẨM ĐA NĂNG THAY THẾ TÚI NILON TỪ VẬT LIỆU 3D-NANO-CELLULOSE VÀ BERBERIN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Lan Dung, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Hải Đăng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC CHẾ ĐỘ TƯỚI VÀ DIỄN BIẾN HÀM LƯỢNG PHỐT PHO DỄ TIÊU TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA Tóm tắt   PDF
Quyền Thị Dung
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG NHỮNG NĂM 1945-1946 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH BẠC LIÊU) Tóm tắt   PDF
Đào Thị Bích Hồng
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1997 – 2017 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Oanh, Hoàng Thị Mỹ Hạnh
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC CHUYỂN GEN GLYCINE MAX CHALCONE ISOMERASE 1A VÀO CÂY THUỐC LÁ THÔNG QUA VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMEFACIENS: MỘT MÔ HÌNH CHO TĂNG CƯỜNG BIỂU HIỆN GEN GmCHI1A Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hồng Trang, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Hữu Quân
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Phạm Thị Minh Nguyệt, Dương Thu Hà, Nông Thị Phương Thu, Nguyễn Thị Thanh Thắm
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍCH CỰC HÓA PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG GIẢNG DẠY MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy
 
T. 225, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA NGHIỆM YẾU CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH NAVIER-STOKES TRONG MIỀN TỔNG QUÁT VỚI CHUẨN L2 Tóm tắt
Vũ Thị Thùy Dương, Đào Quang Khải
 
51 - 75 trong số 500 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>