Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA BĂNG THÔNG VÀ ĐỘ TRỄ TỚI HIỆU NĂNG CỦA GIAO THỨC ENHANCED INTERIOR GATEWAY ROUTING PROTOCOL TRONG MẠNG IPV4 VÀ IPV6 Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Hiệp, Đỗ Đình Lực, Nguyễn Thị Duyên, Lương Thị Minh Huế, Nguyễn Lan Oanh, Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Vũ
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI VI CẤU TRÚC THEO ÁP SUẤT TRÊN MÔ HÌNH KÍCH THƯỚC LỚN CỦA SILICA LỎNG Tóm tắt   PDF
Giáp Thị Thùy Trang, Phạm Hữu Kiên, Phạm Khắc Hùng, Dương Thị Hà
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH HỢP CỦA GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA TRONG DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ Tóm tắt
Bùi Thị Hương Giang
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU SINH KHẢ DỤNG IN VIVO CỦA CHẾ PHẨM M3NC-MTC-CUR DÙNG CHO ĐƯỜNG UỐNG HOẶC QUA DA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Thành
 
T. 208, S. 15: CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU TÁCH SiO2 TRONG THAN TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Thanh, Ngô Mạnh Hà, Vũ Văn Khánh
 
T. 208, S. 15: CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ VÀ NHIỆT TỪ TRỊ CỦA HỆ HẠT NANÔ Co0,4Zn0,6Fe2O4 Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Nam, Phạm Thị Hồng Hoa, Vũ Hồng Kỳ, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Thanh Phong, Đỗ Hùng Mạnh
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA MÀNG Ge PHA TẠP ĐIỆN TỬ TỪ NGUỒN RẮN GaP VÀ Sb BẰNG PHƯƠNG PHÁP EPITAXY CHÙM PHÂN TỬ Tóm tắt   PDF
Lương Thị Kim Phượng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU TẠO RỄ VÀ CÂY RÂU MÈO (Orthosiphon aristatus) IN VITRO Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thanh Nhàn, LAPHASY Thongkham
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG GÂY HẠI VÀ CÔN TRÙNG NGOẠI LAI Ở XÃ HOÀNG HOA THÁM, THÀNH PHỐ CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Bùi Minh Hồng, Nguyễn Thanh Vân, Lê Trung Dũng
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI TRỒNG CAM SÀNH TẠI XÃ TRUNG THÀNH HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG Tóm tắt   PDF
Phan Đình Binh, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Lan Hương
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRỒNG RAU MẦM TỰ ĐỘNG ICTU_ASM_2019 Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Dung, Đỗ Đình Lực, Dương Thị Quy, Lương Thị Minh Huế, Đào Trần Chung
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU BIỂU HIỆN GIỮA CÁC TIỂU PHẦN CỦA YẾU TỐ NHÂN Y Ở LOÀI ĐẬU GÀ (Cicer arietinum) Tóm tắt   PDF
Chu Đức Hà, Lê Thị Ngọc Quỳnh
 
T. 209, S. 16: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Minh, Nguyễn Thị Tâm, Trần Việt Dũng
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHIÊN CỨU VỀ CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC VỀ HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM NHỎ, CẶP ĐÔI THEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Lan Hương
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THAY ĐỔI Ở TUỔI DẬY THÌ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN VỤ BẢN- TỈNH NAM ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Hà, Mai Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Tú Anh
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC HỌC TỪ VỰNG CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Phạm Thị Thu Trang
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ ĐÍCH TRONG LỚP HỌC CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC DIỄN ĐÀN XÃ HỘI TRÊN FACEBOOK CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Ngô Thu Huyền
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CHẤT CHIẾT TỪ CHÈ XANH VÀ NGHỆ VÀNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan Hương, Trần Đức Mạnh, Nguyễn Thu Quỳnh, Nguyễn Khắc Tùng, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Duy Thư
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN NỀN TẢNG ANDROID Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Dung, Lê Hoàng Hiệp, Dương Thị Quy
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP ẨN MÃ VỚI MẬT MÃ KHÔNG SỬA VẬT PHỦ Tóm tắt   PDF
Đặng Xuân Bảo
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH LUỒNG GIAO THÔNG TRÊN MỘT TUYẾN PHỐ, SỬ DỤNG MATHLAB TÍNH MẬT ĐỘ PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ Tóm tắt   PDF
Lại Văn Trung, Hoàng Phương Khánh, Quách Mai Liên
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MỘT SỐ THÀNH PHẦN CHẤT Ô NHIỄM CÓ TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ ZEOLIT X.P1 KẾT HỢP VỚI NHÔM OXIT Tóm tắt   PDF
Dương Thị Hậu, Lục Tiến Thuận, Trần Thị Ái Linh
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHENOL BẰNG THAN HOẠT TÍNH SỌ DỪA Tóm tắt
Phạm Hương Quỳnh
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÂY THUỐC Ở XÃ CÚC ĐƯỜNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
trần ngọc hằng
 
226 - 250 trong số 500 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>