T. 205, S. 12

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

BÌA MỤC LỤC Tóm tắt PDF
Văn phòng Tạp chí 1 - 2
NHU CẦU TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA CÁC NƯỚC ASEAN TRONG SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thùy Linh, Đinh Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Hà 3 - 8
ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GẠCH TUYNEL ĐIỀM THỤY Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thanh Mai 9 - 15
LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG CA DAO, TỤC NGỮ VÀO GIẢNG DẠY KIẾN THỨC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHO SINH VIÊN Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Kim Thoa 17 - 24
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN HÀ CHÂU, TỈNH HÀ TIÊN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX QUA TƯ LIỆU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (1836) Tóm tắt PDF
Bùi Hoàng Tân, Võ Ngọc Hiển, Lê Tuấn Anh 25 - 32
HỖ TRỢ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA: KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Thủy, Hoàng Thái Sơn, Nguyễn Khắc Miễn 33 - 37
TƯ TƯỞNG NGUYỄN TRÃI VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CẦM QUYỀN ĐỐI VỚI DÂN VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Bích 39 - 46
VICTOR PELEVIN – NHÀ VĂN CỦA KỶ NGUYÊN MỚI Tóm tắt PDF
Lưu Thu Trang 47 - 52
QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHI MINH VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền 53 - 59
THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT “TIỂU THỜI ĐẠI” CỦA QUÁCH KÍNH MINH Tóm tắt PDF
Phạm Thị Vân Huyền 61 - 68
PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN DO HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG TIẾN HÀNH VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hội, Nguyễn Hưng Thịnh 69 - 75
TRUYỀN THỐNG “LẤY DÂN LÀM GỐC” CỦA DÂN TỘC VIỆT VÀ TƯ TƯỞNG “DÂN LÀ GỐC NƯỚC” DƯỚI THỜI LÍ – TRẦN Tóm tắt PDF
Đồng Văn Quân 77 - 81
ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO THANH PHÁN Ở HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Lê Thị Thùy 83 - 88
VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TRONG VIỆC RÈN LUYỆN TƯ DUY TỰ CHỦ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Bích 89 - 95
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠO HIẾU TRONG PHẬT GIÁO Tóm tắt PDF
Đinh Thị Giang 97 - 101
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phạm Thùy Liên 103 - 108
“ĐỊA GIỚI LONG AN” ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1859 Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Đảo 109 - 116
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TỔ CHỨC ĐẢNG TẠI NAM BỘ GIAI ĐOẠN 1945-1950 Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh 117 - 120
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thùy Dung 121 - 128
VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hiền 129 - 133
“ĐỊA GIỚI LONG AN” TỪ NĂM 1859 ĐẾN NĂM 1875 Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Đảo 135 - 142
SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015 - 2017. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỚI NĂM 2020 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hà 143 - 150
KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Hùng 151 - 158
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG THỜI KỲ ĐẢNG HOẠT ĐỘNG BÍ MẬT (1945-1951) Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Thị Thủy 159 - 163
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Lan Anh 165 - 172