T. 207, S. 14

KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC

Mục lục

Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược (NLY)

BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt PDF
Văn phòng Tạp chí 1-2
ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Ở XÃ THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt PDF
Trịnh Đình Khá, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lương Minh Ngọc 3-9
NGHIÊN CỨU SINH KHẢ DỤNG IN VIVO CỦA CHẾ PHẨM M3NC-MTC-CUR DÙNG CHO ĐƯỜNG UỐNG HOẶC QUA DA Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Thành 11-17
TIỀM NĂNG MANG THUỐC VÀ ĐẶC TÍNH CỦA MẠNG LƯỚI 3D NANO-CELLULOSE ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ ACETOBACTER XYLINUM TRONG DỊCH CHÈ XANH LÊN MEN Tóm tắt
Nguyễn Xuân Thành 19-26
THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT ĐƯỢC DÂN TỘC LA HA SỬ DỤNG LÀM MEN RƯỢU TẠI HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA Tóm tắt PDF
Vũ Thị Liên, Lèo Văn Uấn, Vi Thi Ngân, Chít Thạ Vông Pin Kẹo 27-32
NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI VÀ PHÁT SINH LOÀI CỦA CHI CÓC SPONDIAS L. (ANACARDIACEAE) Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Chí Toàn, Nguyễn Văn Dư, Omollo Omondi Wyckliffe, Liu Bing 33-40
ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NPK TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH VÀ SỰ RA HOA CỦA CÂY LAN DENDROBIUM LÙN (Dendrobium sp.) Tóm tắt PDF
Cao Phi Bằng, Trần Thị Thanh Huyền, Chu Thị Bích Ngọc, Trần Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Mận, Nguyễn Phương Quý, Trần Trung Kiên, Bùi Thị Hải Yến 41-46
NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY BÌM BỊP (Clinacanthus nutans (Burm. F.) Lindau) TỪ ĐỐT THÂN Tóm tắt PDF
La Việt Hồng, Chu Đức Hà, Nguyễn Văn Đính 47-52
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU CỦA LOÀI Paris polyphyllla var chinensis VÀ TÍNH CHẤT ĐẤT TRỒNG TẠI BẮC SƠN, LẠNG SƠN Tóm tắt PDF
Hoàng Phú Hiệp, Vũ Thi Thu Thủy, Lương Thị Thúy Vân, Phạm Thị Thanh Vân, Trương Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Thu Hà 53-59
GHI NHẬN PHÂN BỐ MỚI CỦA BỐN LOÀI TRONG HỌ RHACOPHORIDAE HOFFMAN, 1932 TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt PDF
Trần Thanh Tùng, Lê Trung Dũng 61-66
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TỪ 2-36 THÁNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Lưu Thị Thùy Dương, Khổng Thị Ngọc Mai 67-72
ĐA DẠNG LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt PDF
Trần Thanh Tùng 73-78
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HIỂN VI, THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DƯỢC LIỆU HOÀNG LIÊN, HOÀNG BÁ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Huyền, Đinh Phương Liên, Nguyễn Viết Thân, Khương Nguyễn Lưu Ly 79-83
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẤY CHỈ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích, Đào Thanh Hoa, Nguyễn Thị Minh Thúy 85-89
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN CẤP XÓI MÒN ĐẤT TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI Tóm tắt PDF
Kiều Quốc Lập 91-97
ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG IN VITRO CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ CÂY CÒ SEN (Miliusa velutina) Tóm tắt PDF
Trần Chí Linh, Đái Thị Xuân Trang 99-106
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CỦA “CỒN MỘC MIẾT TỬ” Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Quỳnh, Nguyễn Duy Thư, Bùi Thị Luyến, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Mỹ Ninh 107-111
TÁI SINH LAN HÀI ĐỐM PAPHIOPEDILUM CONCOLOR TỪ CHỒI NON VÀ HẠT Tóm tắt PDF
Vũ Thị Lan, Trần Thị Thu Trang 113-119
NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY IN VITRO TỪ ĐOẠN THÂN CÂY SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.) Tóm tắt PDF
Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Nhung 121-128
KIỂM TOÁN CHẤT THẢI CHĂN NUÔI BÒ TẠI XÃ MINH CHÂU, HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Võ Hữu Công, Phùng Thị Hằng 129-134
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN TOÀN PHẦN TRONG RỄ ĐINH LĂNG (POLISCIAS FRUTICOSA (L) HAMRS) ĐƯỢC THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG Tóm tắt PDF
Bùi Thị Luyến, Hoàng Thị Cúc, Dương Ngọc Ngà, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thị Hồng Hạnh 135-142
SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC CỦA LỢN BẢN ĐỊA MẮC BỆNH GIUN PHỔI TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị Kim Lan 143-148
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP DỤNG VIETGAHP TRONG CHĂN NUÔI NÔNG HỘ ĐẾN NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI LỢN Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Kim Đăng 149-152
NGHIÊN CỨU CHỌN CÂY TRỘI GIỐNG QUẾ LÁ NHỎ (CINNAMOMUM CASSIA BLUME) CÓ SẢN LƯỢNG VỎ VÀ HÀM LƯỢNG TINH DẦU CAO PHỤC VỤ SẢN XUẤT GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN YÊN TỈNH YÊN BÁI Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Trà, Lê Sỹ Trung, Dương Văn Thảo 153-160
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA CÁC DÒNG LÚA TRIỂN VỌNG PHỤC VỤ MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ LÚA GẠO Tóm tắt PDF
Tạ Hồng Lĩnh, Trịnh Khắc Quang, Nguyễn Trọng Khanh, Chu Đức Hà, Trần Đức Trung, Bùi Quang Đãng 161-165
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHI NHIỄM HIV TỪ MẸ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Văn Sơn, Vũ Thị Thanh Hiếu 167-172
BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CHO DƯỢC LIỆU RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) ĐƯỢC THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Bùi Thị Luyến, Bùi Thị Thanh Châm, Trần Ngọc Anh, Diệp Mạnh Cường, Nguyễn Văn Dũng 173-178
ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CÚC BÓNG TẠI HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hoàn, Dương Văn Cường, Trần Minh Quân, Vũ Hoài Nam, Ma Thị Trang, Hoàng Huyền Trang 179-186
ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU GIẢO CỔ LAM (GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM) 5 LÁ VÀ 7 LÁ THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG Tóm tắt PDF
Bùi Thị Luyến, Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thu Quỳnh, Nguyễn Duy Thu, Nguyễn Thị Cải 187-194
CHUYỂN GEN GLYCINE MAX CHALCONE ISOMERASE 1A VÀO CÂY THUỐC LÁ THÔNG QUA VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMEFACIENS: MỘT MÔ HÌNH CHO TĂNG CƯỜNG BIỂU HIỆN GEN GmCHI1A Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Trang, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Hữu Quân 195-200
NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CHI BỒ AN – COLONA CAV. (HỌ ĐAY – TILIACEAE JUSS.) Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Xuyến, Nguyễn Anh Đức, Ngô Thùy Linh, Kiều Cẩm Nhung 201-206
TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT FLAVONOID TỪ CÂY GAI XANH CAO BẰNG Tóm tắt PDF
Lưu Hồng Sơn, Trần Văn Chí, Nguyễn Sinh Huỳnh, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Vũ Thị Diệp 207-212
BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CHO DƯỢC LIỆU LÁ ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) Tóm tắt PDF
Bùi Thị Luyến, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Huyền, Ngô Thị Huyền Trang, Trần Bích Hồng 213-218
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH Tóm tắt PDF
Vũ Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Minh Hiệp 219-224
XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG POLYPHENOL TOÀN PHẦN TRONG LÁ CHÙM NGÂY (Moringa oleifera) BẰNG QUANG PHỔ UV Tóm tắt PDF
Nguyễn Khánh Thùy Linh, Võ Thị Quỳnh Nhi, Thái Thị Thu Nhiên, Huỳnh Thị Diệu Hân, Lê Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Yến Vi 225-229
NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THAY ĐỔI Ở TUỔI DẬY THÌ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN VỤ BẢN- TỈNH NAM ĐỊNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hải Hà, Mai Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Tú Anh 231-236
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DẬY THÌ SỚM TRUNG ƯƠNG VÔ CĂN Ở TRẺ GÁI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH Tóm tắt PDF
Phan Thị Yến, Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Văn Sơn 237-241
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG BÀN NGÓN TAY BẰNG NẸP VÍT KHÓA TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Mai Đức Dũng, Vũ Duy Tân, Ngô Thị Vân Huyền, Triệu Quốc Tráng 243-248