Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 225, S. 02

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI LÀNG MỲ GẠO KHẮC NIỆM, TỈNH BẮC NINH

Phạm Thị Tố Oanh

Tóm tắt


Làng mỳ Khắc Niệm ở tỉnh Bắc Ninh hoạt động tự phát với quy mô nhỏ, lạc hậu, thiết bị sản xuất thủ công, mặt bằng sản xuất hẹp, do đó ô nhiễm môi trường ở làng này đã đến mức báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Nước thải để sản xuất mì có nồng độ ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, đặc biệt là BOD, COD, SS, Nitơ, phốt pho và vi sinh vật gây bệnh .... Phương pháp được sử dụng như: phương pháp khảo sát, thống kê, phân tích và tổng hợp, phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích phòng thí nghiệm. pH nằm trong khoảng 5,1-7; DO là từ 1,3 đến 3,2 mg/ l; BOD5 vượt quá tiêu chuẩn cho phép 1,57-4,31 lần và SS 4,6 lần và coliforms 4,2-4,4 lần. Hệ thống xử lý nước thải phân tán là một giải pháp mới cho xử lý nước thải hữu cơ với quy mô dưới 1000m3 / ngày và đêm, với ưu điểm là hiệu quả xử lý cao, thích ứng với biến động của dòng chảy, không cần tiêu thụ điện nếu khu vực xử lý ở độ dốc thích hợp, công nghệ xử lý thân thiện với môi trường, nước thải được xử lý bởi các vi sinh vật trong nước thải hoặc thông qua các quá trình tự nhiên không có hóa chất và đặc biệt yêu cầu vận hành và bảo trì đơn giản và với chi phí rất thấp.