Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 225, S. 01

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID PARK 4 WAY 2X ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ F1 (TRỐNG RI X MÁI LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI CHUỒNG HỞ

Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung Acid pak 4 way 2X – viết tắt là AP (axít, enzyme, chất điện giải và vi khuẩn axít lactic) do công ty Alltech cung cấp, được bổ sung vào nước uống đến các chỉ tiêu sản xuất của gà F1 (trống Ri x mái Lương Phượng) – viết tắt là Ri lai, từ 1 đến 12 tuần tuổi, nuôi vụ Hè. Thí nghiệm được tiến hành trên tổng số 600 gà, chia thành 2 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức 100 con gà lặp lại 3 lần. Một nghiệm thức có bổ sung AP và nghiệm thức còn lại không bổ sung AP. Kết quả cho thấy: Bổ sung AP liên tục trong 5 ngày đầu tiên và 1 ngày/1 tuần tiếp theo, với tỷ lệ 0,5g/1 lít nước uống cho gà Ri lai đã có tác dụng tốt trên các chỉ tiêu về tỷ lệ nuôi sống, sinh trưởng, hệ số chuyển hóa thức ăn, chỉ số sản xuất, chỉ số kinh tế, sai khác so với không bổ sung là có ý nghĩa thống kê, góp phần làm tăng thu nhập cho người chăn nuôi lên 5,60%.

Toàn văn: PDF