Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 205, S. 12

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“ĐỊA GIỚI LONG AN” ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1859

Nguyễn Minh Đảo

Tóm tắt


Hiện nay, những công trình nghiên cứu về vùng đất Long An “trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc” trong thế kỉ XIX không nhiều. Trong số đó, nghiên cứu về địa giới hành chính dưới thời nhà Nguyễn lại càng hiếm. Hành chính thời nhà Nguyễn của Nam Bộ nói chung và Long An nói riêng rất phức tạp. Sự phức tạp không chỉ thể hiện ở quá trình thường xuyên chia tách, sáp nhập các đơn vị hành chính mà còn thể hiện ở địa giới hành chính. Qua việc nghiên cứu địa giới hành chính Long An từ đầu thế kỉ XIX đến năm 1859, bài báo này góp phần làm phong phú nguồn tư liệu cho việc nghiên cứu Lịch sử địa phương. Đây cũng có thể là nguồn tài liệu tham khảo cho những nhà nghiên cứu, những ai quan tâm về đất và người Long An trong quá khứ đặc biệt trong thế kỉ XIX.


Toàn văn: PDF