Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 207, S. 14

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN CẤP XÓI MÒN ĐẤT TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI

Kiều Quốc Lập

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ phân cấp xói mòn đất do mưa tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai dựa trên công thức của phương trình mất đất phổ dụng USLE. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định không gian các mức độ xói mòn đất do các yếu tố tác nhân ngoại cảnh. Bản đồ phân cấp xói mòn đất của huyện Văn Bàn được xây dựng trên cơ sở của 5 bản đồ hệ số, bao gồm bản đồ hệ số che phủ đất; bản đồ hệ số xói mòn do mưa; bản đồ hệ số kháng xói mòn của đất; bản đồ hệ số xói mòn của địa hình và bản đồ hệ số do biện pháp canh tác. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các mức xói mòn: xói mòn rất mạnh, mạnh, trung bình, nhẹ và không xói mòn. Trong đó, diện tích đất xói mòn chiếm 52,24% diện tích đất tự nhiên của huyện Văn Bàn. Kết quả nghiên cứu giúp chính quyền địa phương và người sử dụng đất có kế hoạch áp dụng các biện pháp chống xói mòn đất một cách hiệu quả.


Toàn văn: PDF