Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẤT PHƯƠNG TRÌNH HÀM CHUYỂN TIẾP TỪ TRUNG BÌNH CỘNG THÀNH TRUNG BÌNH BẬC $k>1$ TÙY Ý

Phạm Thị Linh

Tóm tắt


Phương trình và bất phương trình hàm là một nội dung khó. Nội dung này thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Lý thuyết về phương trình và bất phương trình hàm có mặt ở hầu hết các lĩnh vực và có nhiều ứng dụng trong đời sống cũng như trong kỹ thuật. Sự phát triển của nó đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của toán học và ảnh hưởng rất nhiều đến các lĩnh vực khác như kinh tế học, sinh thái học, lý thuyết thông tin, thống kê,.... Trong bài báo này chúng tôi sẽ nghiên cứu về bất phương trình hàm chuyển tiếp từ trung bình cộng thành trung bình cộng, trung bình bậc hai và trung bình bậc k > 1 tùy ý và một số dạng toán liên quan.

Toàn văn: PDF