Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ BA CHỨC NĂNG: LÀM LẠNH - SƯỞI ẤM - KHỬ ẨM

Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tóm tắt


Bài báo giới thiệu hệ thống điều hòa không khí thực hiện ba chức năng làm lạnh, sưởi ấm và khử ẩm phục vụ cho sinh hoạt của con người và quá trình sản xuất khi có nhu cầu cần thiết. Sau khi tính toán và xây dựng hệ thống điều hòa, chúng tôi tiến hành chế tạo mô hình với các thông số kỹ thuật như công suất lạnh 185W; diện tích dàn bay hơi 0,082 m2; diện tích dàn ngưng tụ 0,11 m2; ống mao với đường kính 1,6 mm được lựa chọn phù hợp với áp suất và nhiệt độ của môi chất lạnh. Đồng thời, cũng đánh giá các thông số ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của máy. Kết quả chạy thử nghiệm hệ thống điều hòa ở ba chế độ khác nhau, cho thấy mô hình mà chúng tôi xây dựng hoạt động ổn định, hiệu quả làm lạnh, sưởi ấm và khử ẩm rất tốt, tiện ích cho quá trình sử dụng.


Toàn văn: PDF