Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MỘT SỐ THÀNH PHẦN CHẤT Ô NHIỄM CÓ TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ ZEOLIT X.P1 KẾT HỢP VỚI NHÔM OXIT

Dương Thị Hậu, Lục Tiến Thuận, Trần Thị Ái Linh

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu được nhóm tác giả thực hiện trên mẫu nước thải của trang trại chăn nuôi lợn tại xã Ngọc Vân - Tân Yên - Bắc Giang với quy mô dưới 200 con. Trong quá trình chăn nuôi, trang trại đã phát sinh một lượng lớn nước thải có chứa nhiều thành phần gây ô nhiễm môi trường đặc biệt là các hợp chất hữu cơ. Mặc dù trang trại đã đầu tư hệ thống Biogas để xử lý, tuy nhiên chất lượng nước thải vẫn chưa đạt quy chuẩn. Vật liệu nghiên cứu để xử lý bao gồm Zeolit X.P1,  Al2O3. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng giá trị tối ưu của Zeolit X.P1 là 5g và 0,3g Al2O3 đối với 200ml nước thải. Hiệu suất xử lý các thống số lần lượt là TSS đạt 59,69 – 84,31%, COD đạt 84,9 – 87,47%, BOD đạt 88,65 – 91,58%, Nito tổng số đạt 89,98 – 91% và Photpho tổng số đạt 41,74 – 48%.


Toàn văn: PDF