Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CHÍNH XÁC HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG MÁU BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ

Nguyễn Thị Mỹ Ninh

Tóm tắt


 Ngày nay y học đã khẳng định rằng chì là một nguyên tố độc hại đối với con người. Người bị nhiễm độc chì sẽ mắc một số bệnh nguy hiểm như thiếu máu, đau đầu, chóng mặt, sưng khớp. Để có thể đóng góp vào việc nghiên cứu độc học và điều trị bệnh nhiễm độc chì thì việc xác định hàm lượng chì trong các mẫu sinh học là rất cần thiết. Vì vậy trong đề tài này chúng tôi xác định mục tiêu là: Xây dựng quy trình phân tích chính xác hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Nghiên cứu này chúng tôi sử dụng hệ thống thiết bị máy quang phổ hâp thụ nguyên tử của Perkin Elmer với chất cải biến nền là: Trilon-X 100 10%, NH4H2PO4 20%  HNO3 đặc để phân tích hàm lượng chì trong máu trên nhóm người bình thường và người phơi nhiễm chì, kết quả thu được như sau: Xây dựng thành công phương pháp với độ sai lệch lớn nhất khi phân tích mẫu chuẩn quốc tế không vượt quá 5% so với giá trị chứng chỉ, giới hạn phát hiện đạt 0,37 µg/l .Từ đó tiến hành phân tích hàm lượng chì trong các mẫu máu tổng số của người bình thường và cho kết quả là hàm lượng chì trong máu có giá trị trung bình đối với nam là 15,37 ± 6,42 µg/l, đối với nữ là 11,18 ± 5,69 µg/l. Kết quả nghiên cứu trên các nhóm phơi nhiễm chì đều cao hơn so với nhóm bình thường có ý nghĩa thống kê. Các kết quả phân tích chì trong máu đều phù hợp với các chỉ số sinh hóa cận lâm sàng của các đối tượng.


Toàn văn: PDF