Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ CHO HAI ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU LÀM VIỆC SONG SONG NỐI CỨNG TRỤC

Lê Hồng Thu, Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Thị Oanh

Tóm tắt


Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn liền với tri thức hiện nay, việc ứng dụng các chiến lược điều khiển nâng cao trong các hệ thống điều khiển. Trong thực tế sản xuất cho thấy việc sử dụng một động cơ có công suất lớn gặp nhiều khó khăn trong thiết kế và vận hành. Bài báo này trình bày chiến lược điều khiển thích nghi dựa trên mô hình mẫu nhằm điều tốc cho 2 động cơ xoay chiều làm việc song song nối cứng trục có công suất tương đương một động cơ công suất lớn. Kết quả nghiên cứu được kiểm chứng bước đầu thông qua kết quả mô phỏng trên phần mềm Matlab/Simulink và tiếp đến làm cơ sở để triển khai hệ thống trên mô hình thực.


Toàn văn: PDF