Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRỒNG RAU MẦM TỰ ĐỘNG ICTU_ASM_2019

Lê Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Dung, Đỗ Đình Lực, Dương Thị Quy, Lương Thị Minh Huế, Đào Trần Chung

Tóm tắt


Trong bài báo này nhóm tác giả tập trung nghiên cứu, xây dựng một thiết bị trồng rau mầm tự động sử dụng công nghệ trồng rau không cần đất. Giống rau mầm có thể được trồng trên giá chứa đầy đủ chất dinh dưỡng và có các điều kiện thích hợp cho cây phát triển. Thiết kế cơ khí của thiết bị cho phép hệ thống điều chỉnh ánh sáng, tưới nước tự động hoặc theo lịch đặt trước để đảm bảo hạt giống được phát triển tốt nhất trong giai đoạn nảy mầm. Phần thiết kế máy nhỏ gọn phù hợp với không gian nhà ở đô thị, tận dụng mọi khoảng không gian có thể để ươm, trồng rau mầm sạch.


Toàn văn: PDF