Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA BĂNG THÔNG VÀ ĐỘ TRỄ TỚI HIỆU NĂNG CỦA GIAO THỨC ENHANCED INTERIOR GATEWAY ROUTING PROTOCOL TRONG MẠNG IPV4 VÀ IPV6

Lê Hoàng Hiệp, Đỗ Đình Lực, Nguyễn Thị Duyên, Lương Thị Minh Huế, Nguyễn Lan Oanh, Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Vũ

Tóm tắt


Việc tính toán ra thông số định tuyến của giao thức Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) phức tạp hơn rất nhiều so với các giao thức khác, trong đó sử dụng các tham số như băng thông, độ trễ, độ tin cậy, tải và kích thước tối đa của gói tin để tìm ra đường đi tốt nhất trong số các đường đi tới đích. Việc thay đổi một hoặc nhiều tham số này có thể làm sai khác kết quả giá trị thông số định tuyến của giao thức EIGRP dẫn tới hiệu năng của EIGRP cũng bị ảnh hưởng. Trong các nghiên cứu đã công bố trước đây, hầu hết tập trung vào việc đánh giá hiệu năng của EIGRP dựa trên cả năm tham số và sử dụng các kỹ thuật đánh giá kết quả dựa trên độ phức tạp của giải thuật DUAL trong giao thức EIGRP. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung nghiên cứu làm rõ sự ảnh hưởng của hai tham số băng thông và độ trễ tới hiệu năng của giao thức EIGRP trên nền IPv4 và IPv6. Kết quả cho thấy băng thông và độ trễ có thể làm ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn đường đi trong giải thuật EIGRP trên nền IPv4 nhưng hầu như không có tác động nhiều trên nền IPv6.


Toàn văn: PDF