Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN TRONG LẬP KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG XUẤT CỦA GÀ ROSS 508

Nguyễn Bích Đào, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thu Trang, Đặng Thị Mai Lan

Tóm tắt


Thí nghiệm này nhằm đánh giá hiệu quả của các khẩu phần được xây dựng dựa trên cơ sở các thông tin về thành phần các chất dinh dưỡng của nguyên liệu đối với khả năng sản xuất của gà Ross 508. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh gồm 400 gà Ross 508 một ngày tuổi được phân bố ngẫu nhiên vào 4 công thức khẩu phần khác nhau; số lần lặp lại của mỗi công thức khẩu phần là 10 (10 lồng), mỗi lồng có 10con (5 trống, 5 mái). Nguyên liệu sử dụng để phối trộn từng khẩu phần là bột ngô, bột sắn, theo các giá trị thành phần cho axit amin tổng số và axit amin tiêu hóa các công bố: 1) tiêu chuẩn tham khảo PHILSAN (2008); 2) Tiêu chuẩn tham chiếu của Brazil (Rostagno et al., 2011); 3) Các tiêu chuẩn tham chiếu INRA (Sauvant et al., 2004); 4) giá trị dự đoán phổ xạ hồng ngoại (NIRS) (Dịch vụ đánh giá dinh dưỡng chính xác Adisseo NIRS, Singapore). Kết quả cho thấy gà  được cho ăn theo khẩu phần  được xây dựng bằng cơ sở dữ liệu thành phần thức ăn của Brazil có tiêu tốn thức ăn thấp nhất (P <0,05) và có hiệu quả kinh tế cao nhất (P <0,05) trong số các khẩu phần thí nghiệm.


Toàn văn: PDF