Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ TRONG XÂY DỰNG WEBGIS CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

Đỗ Thị Loan, Hà Xuân Linh

Tóm tắt


Nghiên cứu đã sử dụng các phần mềm mã nguồn mở GeoServer, OpenLayer kết hợp với hệ quản trị CSDL PostgreSQL/PostGIS, phần mềm QGIS xây dựng thành công WebGIS cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Với kết quả đạt được cho thấy, việc ứng dụng WebGIS vào lĩnh vực quản lý đất đai nói chung và lĩnh vực cung cấp thông tin đất đai nói riêng sẽ giúp đổi mới, nâng cao hiện quả công tác quản lý, WebGIS mã nguồn mở (GeoServer) có hiệu quả khá cao trong việc đưa dữ liệu đất đai lên Internet, người dùng có thể truy cập và truy vấn, khai thác thông tin hoàn toàn miễn phí. Xây dựng WebGIS cung cấp thông tin đất đai bằng các phần mềm mã nguồn mở giúp việc chia sẻ các thông tin đất đai được thuận tiện, hiệu quả hơn, với nhiều tính năng như chi phí thấp, dễ dàng hiệu chỉnh, tính tương tác cao với các hệ thống dữ liệu khác. Giải pháp WebGIS mã nguồn mở giúp tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả hoạt động, cung cấp chức năng phong phú cho người sử dụng, là một sự lựa chọn hợp lý để thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, hỗ trợ công tác quản lý dữ liệu và phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin đất đai.

Toàn văn: PDF