Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Đại học Thái Nguyên. Nội dung bài báo đăng trong Tạp chí là kết quả các công trình nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn, có giá trị khoa học, chưa từng công bố trên các ấn phẩm giấy hay trực tuyến.

Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận và tính điểm công trình khoa học. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên cũng được Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) xếp loại Tạp chí Quốc gia có uy tín.

Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu nguyên tác thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ, tương ứng với bốn chuyên san bao gồm: Khoa học Nông nghiệp-Lâm nghiệp-Sinh học-Y Dược, Khoa học Xã hội Nhân văn và Kinh tế; Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ;  Khoa học Giáo dục. Các số định kỳ của Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học dưới dạng bài báo nghiên cứu gốc và bài báo tổng quan.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên hoan nghênh các nhà khoa học gửi bài để đăng trên tạp chí, đăng ký tham gia phản biện tại trang chủ của tạp chí: http://jst.tnu.edu.vn.

 

Chính sách về chuyên mục

Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược (NLY)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Khoa học Giáo dục (KGD)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Quá trình phản biện

Tạp chí áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều (Double blind peer review), theo đó người phản biện không được biết thông tin tác giả bài viết và ngược lại.

Mỗi bản thảo gửi đăng sẽ được thẩm định bởi một thành viên Ban biên tập chuyên san, và được bình duyệt bởi ít nhất một chuyên gia phản biện độc lập, không là thành viên của Ban Biên tập.


Phản biện các bài gửi đăng Tạp chí là các nhà khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; có cùng hướng nghiên cứu với nội dung của bài báo, am hiểu vấn đề mà bài báo quan tâm; có khả năng đánh giá chất lượng công trình nghiên cứu.

 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do đối với các bài báo đã xuất bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến, chia sẻ kiến thức, góp phần nâng cao thương hiệu Đại học và uy tín khoa học của tác giả. Độc giả được phép sử dụng các bài báo được công bố trên Tạp chí cho các mục đích hợp pháp và phi thương mại khác, phù hợp với các điều khoản ràng buộc của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Để tuy cập toàn văn các bài báo đã xuất bản, độc giả vui lòng đăng nhập vào trang web của Tạp chí.

 

Trách nhiệm pháp lý

Đại học Thái Nguyên và Ban biên tập Tạp chí không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào dù trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được các nội dung đăng tải trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (phiên bản in và phiên bản trực tuyến) bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến các sai sót, vi phạm bản quyền, hay những vi phạm tương tự khác của các tác giả bài báo đăng trên Tạp chí.