Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

P102-103 - Nhà T1- Khoa Quốc tế- Đại học Thái Nguyên- Tân Thịnh- Thái Nguyên

Đầu mối

Hoàng Thị Hồng Hạnh
Biên tập viên
Đại học Thái Nguyên
P102-103 - Nhà T1- Khoa Quốc tế- Đại học Thái Nguyên- Tân Thịnh- Thái Nguyên
Điện thoại: 0986285541
Email: hanhhth@tnu.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn