Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 42 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG CÙI TRÁI CHANH DÂY ĐỂ NUÔI CẤY VI SINH VẬT THU NHẬN CHẾ PHẨM PECTINASE

Nguyễn Uyên Mẫn, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Thị Kim Yến, Lý Hoàng Giáp, Trần Ngọc Hùng

Tóm tắt


Tận dụng cùi trái chanh dây để nuôi cấy vi sinh tạo chế phẩm giàu pectinase không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn giảm bớt lượng rác thải ra môi trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy bột cùi trái chanh dây khô cảm ứng Bacillus subtilis sinh tổng hợp pectinase tốt hơn so với nấm Aspergillus niger B2. Trên môi trường bán rắn chứa 1% bột cùi trái chanh dây khô, bột bắp và bã đậu nành với tỷ lệ 5 :5, chủng Bacillus subtilis sinh tổng hợp enzyme pectinase tốt nhất trong thời gian 4 ngày, hoạt độ enzyme đạt 4,3 UI/g môi trường khô.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433