Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 38 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định hàm lượng chì trong một số loại cá ở khu vực sông Kiến Giang huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Nguyễn Mậu Thành, Trần Đức Sỹ, Trần Thanh Tâm Toàn, Đoàn Mạnh Dũng

Tóm tắt


Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử - lò graphit (GF-AAS) được áp dụng để xác định hàm lượng chì trong một số loài cá ở khu vực sông Kiến Giang, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Phương pháp này cho độ lặp lại cao với RSD < 4,7%, độ đúng tốt với độ thu hồi từ 92 ¸ 106%, giới hạn phát hiện (3s) thấp. Kết quả thu được cho thấy hàm lượng chì trong một số loài cá là 9 ÷ 77 µg/kg tươi và hàm lượng đó nằm trong giới hạn cho phép theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433