Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 38 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào ưng thư tuyến tụy của lá cây bồng bồng

Nguyễn Hữu Duy Khang, Nguyễn Trung Nhân

Tóm tắt


Từ cao methanol bộ phận lá của cây bồng bồng (Calotropis gigantea), 12 hợp chất đã được phân lập gồm 3 chất mới: 9′-methoxypinoresinol (1), calofurfuralside A (2), calofurfuralside B (3) và 9 hợp chất đã biết (4-12): 2-methylpyridin-3-ol (4), 5-hydroxymethyl-2-furfuraldehyde (5), (+)-syringaresinol (6), (+)-pinoresinol (7), (+)-pinoresinol-4-O-(6’’-O-vanilloyl)-β-D-glucopyra-noside (8), isoliquiritigenin (9), 14α-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione (10), pregna-4,6-dien-3,20-dione (11), calotropone (12). Cấu trúc của chúng được xác định bằng các phương pháp phổ NMR và khối phổ MS. Trong đó, 2 hợp chất (1) (9) thể hiện hoạt tính gây độc mạnh dòng tế bào ung thư tụy PANC-1 với IC50 lần lượt là of  3.7 and 3.3 μM, mạnh hơn so với chứng dương Gemcitiabine (IC50, 5.4 µM).

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433