Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2019) Pháp luật áp dụng đối với cá nhân trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt
Lê Thị Bích Thuỷ
 
S. 5 (2019) Pháp luật áp dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành Tóm tắt
Lê Thị Bích Thuỷ
 
S. 6 (2018) Pháp luật bảo đảm quyền tự do lập hội ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Thị Xuân Sơn, Phạm Thanh Tùng
 
S. 4 (2019) Pháp luật cạnh tranh về sáng chế tiêu chuẩn cơ bản theo điều khoản công bằng, hợp lí và không phân biệt đối xử Tóm tắt
Trương Trọng Hiểu, Đặng Huỳnh Thiên Vy
 
S. 13 (2017) Pháp luật Cộng đồng ASEAN - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn Tóm tắt
Nguyễn Thị Thuận
 
S. 10 (2017) Pháp luật Nhật Bản, Trung Quốc về ô nhiễm không khí và gợi ý chính sách đối với Việt Nam Tóm tắt
Mai Hải Đăng
 
S. 7 (2018) Pháp luật quốc tế về quản lí tài nguyên khoáng sản tại Vùng - di sản chung của loài người Tóm tắt
Phạm Hồng Hạnh
 
S. 12 (2017) Pháp luật quốc tế về quyền đình công và tương quan so sánh giữa pháp luật Việt Nam với một số quốc gia Tóm tắt
Nguyễn Quang Thành
 
S. 3 (2018) Pháp luật về bảo vệ thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm - Thực trạng và khuyến nghị Tóm tắt
Nguyễn Thanh Huyền, Vũ Quang
 
S. 8 (2016) Pháp luật về công cụ hỗ trợ bảo vệ an ninh, trật tự - Từ góc độ kiểm soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện Tóm tắt
Nguyễn Thị Dung
 
S. 4 (2017) Pháp luật về doanh nghiệp xã hội - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện Tóm tắt
Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Bảo Ánh
 
S. 7 (2017) Pháp luật về hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Hồng Bắc
 
S. 6 (2106) Pháp luật về mang thai hộ ở Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN VĂN CỪ
 
S. 10 (2018) Pháp luật về nhận diện giao dịch giữa công ti đại chúng với người có liên quan - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện Tóm tắt
Võ Trung Tín, Kiều Anh Vũ
 
S. 11 (2016) Pháp luật về quản trị công ti cổ phần Việt Nam dưới góc nhìn so sánh với pháp luật một số nước Tóm tắt
Trần Huỳnh Thanh Nghị
 
S. 3 (2019) Pháp luật về thị thực nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài - Bất cập và hướng hoàn thiện Tóm tắt
Nguyễn Hồng Bắc
 
S. 3 (2019) Pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam và phương hướng hoàn thiện Tóm tắt
Phạm Ngọc Thắng
 
S. 2 (2017) Pháp luật Việt Nam hiện hành về chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận và các kiến nghị hoàn thiện Tóm tắt
Đoàn Thị Phương Diệp
 
S. 3 (2018) Pháp luật Việt Nam về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp - Bình luận và kiến nghị Tóm tắt
Vũ Thị Hải Yến
 
S. 11 (2018) Pháp luật Việt Nam về trợ giúp pháp lí trong tố tụng hình sự Tóm tắt
Lê Huỳnh Tấn Duy
 
S. 6 (2017) Pháp điển hoá tư pháp quốc tế trên thế giới và một số gợi ý đối với Việt Nam Tóm tắt
Ngô Quốc Chiến
 
S. 10 (2018) Phát huy vai trò của Hội cựu chiến binh trong hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội Tóm tắt
Nguyễn Minh Đoan
 
S. 12 (2017) Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam nhìn từ góc độ chính sách, pháp luật Tóm tắt
Viên Thế Giang
 
S. 4 (2016) Phân tích khoa học các điểm hạn chế cơ bản thuộc Phần thứ nhất: Những quy định chung của Bộ luật hình sự năm 2015 Tóm tắt
NGÔ NGỌC DIỄM, ĐỖ VĂN HÙNG
 
S. 1 (2019) Phân định thềm lục địa ngoài 200 hải lí - Quy định, thực tiễn quốc tế và bài học cho Việt Nam và Malaysia Tóm tắt
Trần Lê Duy
 
201 - 225 trong số 366 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522