Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2017) Khái niệm, phân loại nhóm đất nông nghiệp và chủ thể sử dụng nhóm đất nông nghiệp Tóm tắt
Trần Quang Huy
 
S. 9 (2017) Khái niệm, đặc điểm của hoà giải tranh chấp lao động Tóm tắt
Đào Xuân Hội
 
S. 2 (2019) Khái niệm, đặc điểm và bản chất của chuyển đổi giới tính Tóm tắt
Nguyễn Văn Hợi
 
S. 9 (2017) Khái quát về nhà nước kiến tạo phát triển và quản trị nhà nước tốt 3 Tóm tắt
Trương Hồ Hải
 
S. 2 (2018) Khó khăn tâm lí trong đọc tài liệu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội Tóm tắt
Đặng Thanh Nga
 
S. 9 (2016) Khắc phục rào cản nhằm bảo đảm tiếp cận công lí cho phụ nữ bị bạo lực tình dục ở Việt Nam Tóm tắt
Phan Thị Lan Hương
 
S. 9 (2016) Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại Tóm tắt
Phạm Thái
 
S. 12 (2017) Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại - Những vướng mắc khi thực hiện và kiến nghị khắc phục Tóm tắt
Vũ Gia Lâm
 
S. 8 (2017) Kiến nghị hoàn thiện một số quy định của Luật bảo hiểm y tế nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân Tóm tắt
Đỗ Thị Dung
 
S. 7 (2017) Kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra Tóm tắt
Nguyễn Văn Hợi
 
S. 11 (2017) Kiểm soát quyền lập pháp của nghị viện ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam Tóm tắt
Thái Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hồng Thuý
 
S. 11 (2016) Kiểm soát quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 Tóm tắt
Trương Hồ Hải
 
S. 2 (2019) Kinh nghiệm bảo đảm tranh tụng trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Liên bang Nga và đề xuất cho Việt Nam Tóm tắt
Trần Tuấn Vũ, Trần Kim Chi
 
S. 6 (2017) Kinh nghiệm giảng dạy môn quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp và một số khuyến nghị Tóm tắt
Nguyễn Thị Anh Thơ, Ngô Trọng Quân
 
S. 5 (2017) Kinh nghiệm lập pháp hình sự chống khủng bố của Cộng hoà Liên bang Đức và giá trị tham khảo đối với Việt Nam Tóm tắt
Lê Thị Sơn
 
S. 5 (2016) Làm luật dưới góc độ quyền con người Tóm tắt
NGUYỄN ĐĂNG DUNG
 
S. 3 (2016) Lí luận về biểu tình và quyền biểu tình Tóm tắt
ĐẶNG MINH TUẤN
 
S. 8 (2016) Lí luận về chế định trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật bảo vệ quyền lợi ngư¬ời tiêu dùng Tóm tắt
Khuất Quang Phát, Ngô Thu Trang
 
S. 2 (2018) Lí thuyết “nhà nước tối thiểu” và một số vấn đề về chức năng của Nhà nước Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Đậu Công Hiệp
 
S. 7 (2016) Lịch sử ngành công tố Hoa Kỳ và gợi mở một số vấn đề lí luận về quyền công tố Tóm tắt
Đậu Công Hiệp
 
S. 5 (2017) Luật doanh nghiệp năm 2014- Những bất cập cần khắc phục Tóm tắt
Trần Thị Bảo Ánh
 
S. 5 (2016) Luật học so sánh và cấy ghép pháp luật: Vấn đề phương pháp luận về cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN VĂN QUANG
 
S. 10 (2016) Mô hình hợp tác xã ở một số quốc gia châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt
Lê NGỌC ANH
 
S. 11 (2017) Môi trường kĩ thuật số và thách thức đối với bảo hộ quyền tác giả Tóm tắt
Vũ Thị Phương Lan
 
S. 2 (2017) Mối quan hệ giữa pháp luật sở hữu công nghiệp và pháp luật cạnh tranh Tóm tắt
Nguyễn Thị Bích Ngọc
 
126 - 150 trong số 374 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522