Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 5 (2018) Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Văn Năm
 
S. 10 (2017) Hoàn thiện khái niệm tội phạm trong luật hình sự Việt Nam Tóm tắt
Phạm Văn Báu
 
S. 11 (2016) Hoàn thiện một số quy định về vốn của doanh nghiệp trong Luật doanh nghiệp năm 2014 Tóm tắt
Nguyễn Thị Ánh Vân
 
S. 1 (2019) Hoàn thiện pháp luật Hàn Quốc về chấm dứt hợp đồng lao động vì lí do kinh tế Tóm tắt
PARK JAE MYUNG
 
S. 12 (2106) Hoàn thiện pháp luật lao động nhằm thực hiện cam kết trong Hiệp định TPP về quyền tự do lập hội của người lao động Tóm tắt
Trần Thị Thuý Lâm
 
S. 7 (2016) Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tóm tắt
Thân Văn Tài
 
S. 1 (2019) Hoàn thiện pháp luật về các tổ chức tín dụng theo cam kết trong Hiệp định đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Tóm tắt
Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Minh Hằng
 
S. 5 (2018) Hoàn thiện pháp luật về chấm dứt hợp đồng thử việc Tóm tắt
Nguyễn Văn Tố Hữu
 
S. 10 (2017) Hoàn thiện pháp luật về góp vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Tú
 
S. 9 (2018) Hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế - Bài học kinh nghiệm từ Công ước Viên năm 1980 Tóm tắt
Trần Quỳnh Anh, Vũ Thị Hoà Như
 
S. 8 (2016) Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực ngân hàng Tóm tắt
Lương Khải Ân
 
S. 10 (2017) Hoàn thiện pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đáp ứng cam kết trong khuôn khổ Hiệp định TPP Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Yến
 
S. 10 (2016) Hoàn thiện pháp luật về đăng kí quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid Tóm tắt
Nguyễn Thị Ngọc Bích
 
S. 10 (2018) Hoàn thiện quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về thời hạn và thời hiệu Tóm tắt
Nguyễn Minh Oanh
 
S. 3 (2019) Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về biện pháp bắt bị can, bị cáo để tạm giam Tóm tắt
Phan Thị Thanh Mai
 
S. 2 (2016) Hoàn thiện quy định pháp luật về biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Tóm tắt
CAO VŨ MINH
 
S. 6 (2017) Hoạch định chính sách trong xây dựng luật, pháp lệnh ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Cao Kim Oanh
 
S. 11 (2018) Hoạt động ngân hàng ngầm tại Việt Nam - Quy định pháp luật, thực trạng và đề xuất nhằm bảo đảm an toàn hệ thống Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Tú
 
S. 12 (2106) Hoạt động trao quyền sử dụng đất của nhà nước tại Hoa Kỳ và bài học kinh nghệm cho Việt Nam Tóm tắt
Ninh Thị Hiền
 
S. 5 (2017) Hướng cải tiến kiến thức môn học lí luận chung về nhà nước và pháp luật ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Phan Trung Hiền
 
S. 6 (2017) Hướng hoàn thiện chế định hỗ trợ pháp lí cho doanh nghiệp nghiệp nhỏ và vừa Tóm tắt
Nguyễn Viết Tý
 
S. 11 (2018) Improving the law on measures to coerce civil judgment enforcement Tóm tắt
Trần Phương Thảo
 
S. 8 (2017) Khái niệm công lí và kiến nghị bổ sung môn học “công lí và pháp luật” vào chương trình đào tạo cử nhân luật Tóm tắt
Phạm Quang Huy
 
S. 2 (2016) Khái niệm tội phạm và việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 Tóm tắt
NGUYỄN NGỌC HOÀ
 
S. 12 (2106) Khái niệm về lao động cưỡng bức Tóm tắt
Nguyễn Tiến Dũng
 
101 - 125 trong số 374 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522