Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 10 (2016) Giao dịch chuyển quyền sử dụng đất trong mối quan hệ giữa Bộ luật dân sự với Luật đất đai Tóm tắt
Vũ Thị Hồng Yến
 
S. 6 (2106) Giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai của chính quyền địa phương Tóm tắt
VŨ NGỌC HÀ
 
S. 2 (2018) Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Trương Hồ Hải
 
S. 1 (2019) Giải pháp đối với việc sử dụng án lệ trong đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Bá Bình
 
S. 1 (2018) Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước bằng phương thức trọng tài quốc tế trong khuôn khổ ASEAN Tóm tắt
Trần Anh Tuấn
 
S. 5 (2018) Giải quyết tranh chấp hành chính theo quy định của pháp luật Trung Quốc Tóm tắt
Nguyễn Văn Quang
 
S. 3 (2018) Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng biện pháp tài phán trong các hiệp định thương mại tự do của EU Tóm tắt
Nguyễn Thị Anh Thơ, Trần Phương Anh
 
S. 10 (2017) Giải thích hợp đồng theo mẫu, Điều kiện giao dịch chung - Một số điểm bất cập và giải pháp hoàn thiện Tóm tắt
Hà Thị Thuý
 
S. 3 (2017) Giới hạn xét xử sơ thẩm theo truy tố Tóm tắt
Mai Thanh Hiếu
 
S. 7 (2018) Hành vi xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Phương Thảo
 
S. 3 (2016) Hạn chế, bất cập của pháp luật về cạnh tranh và phư¬ơng hư¬ớng hoàn thiện Tóm tắt
TRẦN ĐỨC TUẤN
 
S. 12 (2017) Hệ tiêu chí đánh giá bản thảo bài tạp chí luật: Bài học kinh nghiệm từ nước ngoài Tóm tắt
Nguyễn Thị Ánh Vân
 
S. 8 (2016) Học thuyết trách nhiệm bảo vệ trong luật quốc tế Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Phương Dung
 
S. 4 (2018) Học thuyết vật quyền và việc xây dựng chế định vật quyền theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa Tóm tắt
Trịnh Tuấn Anh, Nguyễn Văn Phúc
 
S. 7 (2016) Hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) - Vị trí, vai trò và triển vọng trong Cộng đồng ASEAN Tóm tắt
Vũ Ngọc Dương
 
S. 1 (2018) Hợp nhất tổ chức kiểm tra của Đảng và cơ quan thanh tra nhà nước - Nhìn từ góc độ lí thuyết hệ thống Tóm tắt
Nguyễn Như Hà
 
S. 7 (2016) Hợp đồng học nghề - Những vấn đề pháp lí đặt ra và hướng hoàn thiện Tóm tắt
Đào Mộng Điệp, Ngô Thị Nhật Lệ
 
S. 7 (2016) Hợp đồng về quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt
Nguyễn Thuỳ Trang
 
S. 11 (2017) Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và việc hoàn thiện pháp luật dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam Tóm tắt
Đào Ánh Tuyết
 
S. 3 (2016) Hiệu lực pháp lí và việc áp dụng điều ¬ước quốc tế ở Việt Nam Tóm tắt
TRẦN HỮU DUY MINH
 
S. 12 (2106) Hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt
Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Kim Lan
 
S. 4 (2018) Hoàn thiện Bộ luật lao động về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể Tóm tắt
Đỗ Thị Dung, Lê Văn Đức
 
S. 1 (2018) Hoàn thiện các quy định pháp luật về dịch vụ bảo hiểm ở Việt Nam trên cơ sở các cam kết trong CPTPP Tóm tắt
Nguyễn Hải Yến
 
S. 11 (2017) Hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lí ngoại tệ và tỉ giá theo cam kết của Việt Nam trong CPTPP Tóm tắt
Nguyễn Hải Yến
 
S. 6 (2017) Hoàn thiện chế định hợp đồng lao động - Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp Tóm tắt
Đỗ Ngân Bình
 
76 - 100 trong số 366 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522