Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 11 (2016) Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt giấy tờ và vấn đề gia nhập của Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Hồng Bắc
 
S. 12 (2017) Công ước Lahay về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em và khả năng tham gia của Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Đức Việt
 
S. 3 (2019) Công ước số 98 về quyền được tổ chức, thương lượng tập thể và vấn đề pháp lí cần hoàn thiện ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Hoàng Kim Khuyên
 
S. 4 (2017) Cải cách dân chủ của Cleisthènes ở Athènes cổ đại và giá trị tham khảo đối với Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Đậu Công Hiệp
 
S. 6 (2018) Cần có triết lí giáo dục ở Trường Đại học Luật Hà Nội Tóm tắt
Lê Thanh Thập
 
S. 13 (2017) Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN - Từ ý tưởng đến hiện thực Tóm tắt
Vũ Ngọc Dương
 
S. 13 (2017) Cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN - Cơ hội và thách thức Tóm tắt
Nguyễn Thuỳ Dương, Bùi Thị Ngọc Lan
 
S. 2 (2019) Cử tri đoàn: Một chế định độc đáo theo Hiến pháp Hoa Kỳ Tóm tắt
Phạm Quang Huy
 
S. 4 (2016) Chính sách hình sự áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 Tóm tắt
TRƯƠNG QUANG VINH
 
S. 4 (2016) Chính sách hình sự; người dưới 18 tuổi phạm tội; nguyên tắc xử lí; trách nhiệm hình sự. Tóm tắt
VŨ THỊ HẢI YẾN
 
S. 1 (2018) Chính sách pháp luật về nâng cao nhận thức, giáo dục và đào tạo về biến đổi khí hậu Tóm tắt
Nguyễn Thanh Tùng
 
S. 4 (2017) Chính sách pháp luật về quản lí lao động người nước ngoài ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Thanh Tùng
 
S. 4 (2018) Chính sách thu hút người lao động nước ngoài hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam Tóm tắt
Trần Thuý Hằng
 
S. 3 (2018) Chính sách, pháp luật bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Cao Đại Đoàn
 
S. 2 (2017) Chất lượng đào tạo sau đại học về luật học - Những vấn đề được đặt ra Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Hoà
 
S. 5 (2017) Chế tài xử lí vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm Tóm tắt
Phạm Văn Hảo
 
S. 5 (2016) Chế định kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 Tóm tắt
NGUYỄN THỊ LAN
 
S. 1 (2017) Chế độ bảo trợ xã hội đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên ở Việt Nam Tóm tắt
Đỗ Thị Dung, Đào Quang Hưng
 
S. 2 (2019) Chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong tố tụng hình sự Tóm tắt
Trần Thị Liên
 
S. 13 (2017) Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa quốc gia và nhà đầu tư ASEAN theo Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN Tóm tắt
Nguyễn Quỳnh Anh
 
S. 6 (2018) Cơ chế pháp lí bảo đảm việc thi hành bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật Tóm tắt
Nguyễn Văn Nghĩa, Hoàng Thị Thanh Hoa
 
S. 9 (2016) Cơ chế đảm bảo thực thi pháp luật của Liên minh châu ÂU và kinh nghiệm đối với ASEAN Tóm tắt
Phạm Hồng Hạnh
 
S. 10 (2018) Cơ sở lí luận của pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường Tóm tắt
Võ Thị Kim Tuyến
 
S. 6 (2018) Cơ sở lí thuyết và những hạn chế, bất cập của chế định hoàn thuế giá trị gia tăng trong pháp luật Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Văn Tuyến
 
S. 6 (2106) Cơ sở pháp lí cho Uber taxi hoạt động tại Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN NGỌC ANH
 
51 - 75 trong số 366 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522