Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 11 (2017) Phòng ngừa, xóa bỏ lao động trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam Tóm tắt
Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Hà
 
S. 12 (2106) Phương pháp xác định kết quả bầu cử theo đa số - Nhận thức lại qua cuộc bầu cử Hạ nghị viện Vương quốc Anh Tóm tắt
Mai Thị Mai
 
S. 6 (2106) Phương thức bảo vệ quyền công dân trong hoạt động hành chính và sự đáp ứng của pháp luật khiếu nại hiện hành Tóm tắt
TRẦN THỊ HIỀN
 
S. 10 (2018) Quan hệ giữa chính sách và pháp luật từ góc nhìn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 Tóm tắt
Lại Thị Phương Thảo
 
S. 9 (2016) Quá trình hình thành và phát triển của quyền miễn trừ quốc gia và một số góp ý cho Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Đức Việt
 
S. 11 (2016) Quản lí nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề, giấy phép hoạt động đối với cơ sở y tế tư nhân Tóm tắt
Đinh Thị Thanh Thuỷ
 
S. 1 (2017) Quản lí nhà nước về lao động giúp việc gia đình - Từ pháp luật đến thực tiễn thực hiện Tóm tắt
Đào Mộng Điệp, Trương Thanh Khôi
 
S. 1 (2017) Quản lí nhà nước về quyền lập hội và việc hoàn thiện Dự thảo Luật về hội ở Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Anh Đức
 
S. 2 (2019) Quy chế pháp lí quản trị công ti cổ phần tại Vương quốc Anh, Cộng hoà Liên bang Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt
Trương Quang Anh
 
S. 6 (2018) Quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về giám hộ và vướng mắc cần khắc phục Tóm tắt
Phạm Văn Tuyết
 
S. 8 (2017) Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về cơ quan tiến hành tố tụng dân sự, người tiến hành tố tụng dân sự Tóm tắt
Trần Phương Thảo
 
S. 11 (2016) Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh Tóm tắt
Trần Phương Thảo
 
S. 6 (2106) Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về bản án, quyết định đ¬ược thi hành ngay Tóm tắt
VŨ GIA LÂM
 
S. 12 (2018) Quy định của pháp luật về bảo hành hàng hoá - Bình luận và đề xuất hoàn thiện Tóm tắt
Phan Thị Hương Giang
 
S. 4 (2016) Quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Tóm tắt
VŨ THỊ LAN ANH
 
S. 8 (2016) Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật cạnh tranh và một số bất cập Tóm tắt
Hoàng Minh Chiến
 
S. 5 (2017) Quy định về hồ sơ, thủ tục đăng kí kinh doanh ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và kiến nghị sửa đổi Tóm tắt
XAYKHAM VANNAXAY
 
S. 12 (2018) Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và kiến nghỊ sửa đổi, bổ sung Tóm tắt
Nguyễn Hiền Phương
 
S. 5 (2019) Quy định về trợ cấp nghề cá trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và tác động đối với Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Hà
 
S. 1 (2016) Quyết định hành chính của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ - Một số khía cạnh lí luận và pháp luật Tóm tắt
PHẠM HỒNG THÁI
 
S. 11 (2016) Quyết định hành chính của Chính phủ - Một số khía cạnh lí luận và pháp lí Tóm tắt
Phạm Hồng Thái
 
S. 9 (2016) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật hiện hành Tóm tắt
Bùi Thị Đào
 
S. 11 (2018) Quyền an sinh xã hội trong việc bảo vệ thu nhập của người lao động thông qua bảo hiểm xã hội ở Việt Nam Tóm tắt
Trần Thị Thuý Lâm
 
S. 1 (2018) Quyền bề mặt trong pháp luật dân sự Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Thị Long
 
S. 2 (2017) Quyền con người, quyền công dân và bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự Việt Nam Tóm tắt
Đỗ Thị Phượng
 
226 - 250 trong số 366 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522