Tạp chí Luật học, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bất cập của Điều 122 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và kiến nghị hoàn thiện

Vũ Thị Hương

Tóm tắt


Bài viết phân tích quy định tại Điều 122 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về áp dụng pháp luật đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; chỉ ra những điểm bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện.Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522