Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Một số hiểu biết về thuốc bảo vệ thực vật và sự cần thiết phải áp dụng khoa học và công nghệ trong quản lý dịch hại đảm bảo an toàn chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Hải
 
S. 5 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Một số kế quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn, chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Việt
 
S. 4 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 4/2019 Một số kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Lợi
 
S. 5 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Một số kết quả thực hiện các mô hình trồng trọt vụ Đông Xuân 2015-2016 tại Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Võ Đại Chung
 
S. 4 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Một số kết quả thu thập, sưu tầm nguồn tư liệu Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Trương Quang Phúc
 
S. 5 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Một số kết quả triển khai thực hiện mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2017 Tóm tắt   PDF
Lê Văn Lập
 
S. 2 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 2 2019 Một số kết quả về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của tỉnh Quảng Bình trong 30 năm (1989-2019) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Diên An
 
S. 5 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Một số kinh nghiệm trong quá trình đặt thể thủy tinh nhân tạo đa tiêu cực điều trị đục thể thủy tinh tại Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Tuyết Nhung
 
S. 6 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Một số nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ vùng đồng bào công giáo tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Lê Hồng Vân
 
S. 4 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Một số vấn đề trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình – Nhận diện và giải pháp Tóm tắt   PDF
Từ Nhật Tú
 
S. 4 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Một số đặc điểm hang động chưa công bố tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng Tóm tắt   PDF
Võ Văn Trí
 
S. 5 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Một số đặc điểm sinh thái học của các loài bách xanh đá tại Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Trương Thanh Khai
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Một thương binh - Người công dân kiểu mẫu hết lòng vì nhân dân phục vụ Tóm tắt   PDF
Phan Thanh Tịnh
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Một vài cảm nhận không gian kiến trúc đình làng vùng Bình – Trị - Thiên Tóm tắt   PDF
Cao Trường Sơn
 
S. 4 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Một vài suy nghĩ về kết quả khoa học và công nghệ sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa XI) Tóm tắt   PDF
Phan Mạnh Hiền
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Tóm tắt   PDF
Đinh Hữu Thành
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Muối và vôi trong tục ngữ Việt đậm nét giao hòa của nếp sống văn hóa Tết Tóm tắt   PDF
Văn Tăng
 
S. 6 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Muốn làm giàu nuôi gà Đông Tảo Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tấn Tuân
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Mười bốn cây dừa Tóm tắt   PDF
Trần Hùng
 
S. 6 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Nâng cao chất lượng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp tỉnh Quảng BìnhNâng cao chất lượng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Trương Thị Ngọc
 
S. 4 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt   PDF
Lê Minh Tuynh
 
S. 2 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 2 2019 Nâng cao hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân làm nòng cốt xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là nhân tố quyết định thắng lợi trong 30 năm tái lập và phát triển tỉnh Quảng Bình Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Hương
 
S. 2 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Nét văn hóa của cư dân vùng biển Quảng Bình qua một số lễ hội cầu ngư Tóm tắt   PDF
Hoàng Trọng Thủy
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Lan
 
S. 4 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 4/2019 Ngành Công Thương Quảng Bình - 30 năm hội nhập và phát triển Tóm tắt   PDF
Phan Văn Thường
 
201 - 225 trong số 487 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>