Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 4/2019 Lịch sử về mở mang đường thủy nội địa thời xưa ở Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Phan Thanh Tịnh
 
S. 6 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – Áng hùng văn mang giá trị thời đại Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thanh
 
S. 2 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Lực lượng vũ trang Quảng Bình mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Tóm tắt   PDF
Việt Hoàng
 
S. 3 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi gắn với xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa tại Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Võ Đại Chung
 
S. 2 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Liên kết vùng trong phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Phát
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Luận bàn từ tiềm năng khoáng sản phía tây nam Lệ Thủy - Quảng Ninh đến động lực phát triển kinh tế - du lịch tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Ma Văn Hác
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Mây tre đan Vân Kiều-Sắc màu truyền thống trong sự giản tiện Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Dũng
 
S. 6 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình - Số 6 2018 Mô hình dân vận khéo “Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin KH&CN vào xây dựng nông thôn mới” Tóm tắt   PDF
Phạm Thúy An
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Mô hình dưa hấu VietGAP Hàm Ninh – Hướng đi mới hiệu quả cần nhân rộng Tóm tắt   PDF
Trần Đức Thuận
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Mô hình phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững ở tỉnh Quảng Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Hồng
 
S. 5 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Mô hình trồng thử nghiệm giống nấm Kim Phúc và Hoàng Đế cho năng suất cao Tóm tắt   PDF
Phạm Hải Thanh
 
S. 4 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Múa phương tướng xuất uy – thổ thần hướng đạo – một di sản văn hóa tâm linh đặc sắc Tóm tắt   PDF
Phan Thanh Tịnh
 
S. 5 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Mạng di động 5G – Công cụ cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong tương lai Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Thành
 
S. 2 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Một cựu chiến binh phát triền kinh tế hộ bền vững nhờ đa dạng hóa vật nuôi Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Huế
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Một cựu thanh niên xung phong làm giàu từ vườn, ao, chuồng Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Huế
 
S. 4 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 4/2019 Một mô hình kinh tế giỏi Tóm tắt   PDF
Thái Toản
 
S. 2 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Một số ý kiến về xác định đền thờ Hoằng Quốc công Khai Quốc công thần Đào Duy Từ trong cổng Võ Thắng Tóm tắt   PDF
Tạ Đình Hà
 
S. 6 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua , khen thưởng trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Lê Quang Hợp
 
S. 4 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch biển đảo ở tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Lương Thị Lan Huệ
 
S. 4 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Một số giải pháp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Bình trong thờ gian tới Tóm tắt   PDF
Phan Mạnh Hùng
 
S. 6 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Một số giải pháp tiêu biểu đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VI (2014-2015) Tóm tắt   PDF
Lê Văn Thái
 
S. 5 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Một số giải pháp tiêu biểu đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VI (2014-2015) Tóm tắt   PDF
Lê Văn Thái
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Một số giải pháp tiêu biểu đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VI (2014-2015) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Đồng
 
S. 5 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Phạm Trung Kiên
 
S. 2 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 2 2019 Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hồng Lý
 
176 - 200 trong số 487 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>