Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Hoạt động quản lý tiêu chuân chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Việt
 
S. 5 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Huỳnh Thúc Kháng với chủ quyền biển đảo của Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Mạnh
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Huyện Bố Trạch chuyển đổi cây trồng trên đất cao su Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Lan
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Huyện Bố Trạch: Chú trọng xây dựng chuỗi nông sản an toàn Tóm tắt   PDF
Đặng Thùy Trang
 
S. 2 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 2 2019 IPP2 - Chương trình ODA tiên phong trong hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Bản tin KNĐMST Bản tin KNĐMST
 
S. 2 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Kế hoạch hôc trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 Tóm tắt   PDF
Theo QĐ số 4319/QĐ-UBND Theo QĐ số 4319/QĐ-UBND
 
S. 2 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Kết quả công tác hỗ trợ, bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển do Công ty Fomusa Hà Tĩnh gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng
 
S. 6 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ 7 (2016-2017) Tóm tắt   PDF
Lệ Văn Thái
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2018 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Lý
 
S. 5 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 5/2019 Kết quả nghiên cứu của một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh Tóm tắt   PDF
Trần Hoàn
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Kết quả nghiên cứu trồng thử nghiệm cây ba kích dưới tán cây cao su Tóm tắt   PDF
Tạ Trung Nghĩa
 
S. 5 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức độ thôi nhiễm các nguyên tố độc hại trong đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Giang Tấn Thông
 
S. 6 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Kết quả nghiên cứu, tuyển chọn giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao tại tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Kỳ
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Kết quả từ mô hình nuôi cá lăng chấm thương phẩm tại huyện Tuyên Hóa Tóm tắt   PDF
Hoàng Quốc Dũng
 
S. 5 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 5/2019 Kỳ vọng từ OCOP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Lan
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Kỹ thuật đóng thuyền đua ở huyện Quảng Ninh: Những giá trị và vấn đề bảo tồn gắn với lễ hội đua thuyền Tóm tắt   PDF
Ngô Đình Hướng
 
S. 6 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình - Số 6 2018 Khai thác tài nguyên văn hóa Quảng Bình phục vụ du lịch sinh thái và kết hợp dịch vụ du lịch homestay Tóm tắt   PDF
Trần Thị Diệu Hồng
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Khát vọng làm giàu từ trồng và chế biến cây dược liệu của đôi vợ chồng tri thức trẻ Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Huế
 
S. 4 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 4/2019 Không ngừng chăm lo nâng cao đời sống của nhân dân theo di chúc của Bác Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thanh
 
S. 5 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 5/2019 Khởi nghiệp từ du lịch Tóm tắt   PDF
Lệ Tâm
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng Tóm tắt   PDF
Lệ Quyên
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Khởi nghiệp từ giọt nước tinh khiết Tóm tắt   PDF
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Khởi nghiệp từ mô hình trồng phong lan Phi điệp tím Tóm tắt   PDF
Lệ Quyên
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Khởi sắc kinh tế tập thể Tóm tắt   PDF
Ngọc Lan
 
S. 4 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Khởi sắc Trúc Ly Tóm tắt   PDF
Thái Toản
 
151 - 175 trong số 520 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>