Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Huế
 
S. 2 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 2 2019 Hiệu quả mô hình liên kết sản xuất củ đậu năng suất cao Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Huế
 
S. 3 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Hiệu quả mô hình tưới nước nhỏ giọt trên cây hồ tiêu Tóm tắt   PDF
Ngọc Lan
 
S. 6 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Hiệu quả sau 3 năm triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Võ Đại Chung
 
S. 2 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Hiệu quả từ việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô Tóm tắt   PDF
Võ Đại Chung
 
S. 6 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Hoàng Kế Viêm trong vai trò An phủ sứ Tóm tắt   PDF
Vũ Thành Vinh
 
S. 2 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Quảng Trạch Tóm tắt   PDF
Lưu Văn Lộc
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2016 Tóm tắt   PDF
Trương Thị Phương Lan
 
S. 3 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Hoạt động khoa học và công nghệ Quảng Bình giai đoạn 2006-2016 – Những kết quả đạt được và định hướng phát triển Tóm tắt   PDF
Nguyễn Diên An
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Hoạt động khoa học và công nghệ Quảng Bình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Lý
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2016 và định hướng năm 2017 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Lý
 
S. 4 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 4/2019 Hoạt động kiểm định, đo lường, thử nghiệm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hồng Duyên
 
S. 4 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Tân
 
S. 4 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 4/2019 Hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Đồng
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Hoạt động quản lý tiêu chuân chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Việt
 
S. 5 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Huỳnh Thúc Kháng với chủ quyền biển đảo của Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Mạnh
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Huyện Bố Trạch chuyển đổi cây trồng trên đất cao su Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Lan
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Huyện Bố Trạch: Chú trọng xây dựng chuỗi nông sản an toàn Tóm tắt   PDF
Đặng Thùy Trang
 
S. 2 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 2 2019 IPP2 - Chương trình ODA tiên phong trong hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Bản tin KNĐMST Bản tin KNĐMST
 
S. 2 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Kế hoạch hôc trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 Tóm tắt   PDF
Theo QĐ số 4319/QĐ-UBND Theo QĐ số 4319/QĐ-UBND
 
S. 2 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Kết quả công tác hỗ trợ, bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển do Công ty Fomusa Hà Tĩnh gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng
 
S. 6 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ 7 (2016-2017) Tóm tắt   PDF
Lệ Văn Thái
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2018 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Lý
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Kết quả nghiên cứu trồng thử nghiệm cây ba kích dưới tán cây cao su Tóm tắt   PDF
Tạ Trung Nghĩa
 
S. 5 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức độ thôi nhiễm các nguyên tố độc hại trong đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Giang Tấn Thông
 
126 - 150 trong số 487 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>