Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 6 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình - Số 6 2018 Giátrị lễ hội đua thuyền truyền thông huyện Quảng Ninh gắn với định hướng phát triển du lịch lễ hội tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Hồng Tuấn
 
S. 4 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Giải pháp cải tạo nhà dân dụng thành nhà thông minh với giá thành thấp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Linh
 
S. 6 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình - Số 6 2018 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công ở tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Trần Văn Hòa
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống sét trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Lưu Minh Tuấn
 
S. 4 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 4/2019 Giải pháp phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho thanh niên Tóm tắt   PDF
Bản tin KNĐMST Bản tin KNĐMST
 
S. 5 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Tùng
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Giải pháp thúc đây phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Đoàn Nhân Đạo
 
S. 4 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 4/2019 Giữ sắc xanh cho cánh rừng nguyên sinh Tóm tắt   PDF
Lê Tâm
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Hàm Ninh chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao Tóm tắt   PDF
Thái Toản
 
S. 2 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Hành trình khẳng định thương hiệu “Dầu lạc Phong Nha” Tóm tắt   PDF
Đặng Thùy Trang
 
S. 2 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Hò giả ruốc Cảnh Dương – Một làn điệu đặc sắc trong lao động Tóm tắt   PDF
Phan Thanh Tịnh
 
S. 2 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để hỗ trợ, thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp - Tóm tắt   PDF
Theo QĐ số 844/QĐ-TTg Theo QĐ số 844/QĐ-TTg
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Hệ tầng Long Đại và mối liên quan với khoáng sản vàng và đá quý tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Mai Văn Hác
 
S. 3 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thanh
 
S. 3 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Hồ Chí Minh với việc xây dựng con người mới ở Quảng Bình qua một số bài viết, lời căn dặn, thư khen và phần thưởng của Người Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Anh
 
S. 6 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Hồ Chủ tịch – Người thầy vĩ đại của sự nghiệp giáo dục Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phan Thanh Tịnh
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình tổ chức các hoạt động “Phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp” Tóm tắt   PDF
Đăng Tuấn
 
S. 2 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 2 2019 Hội thảo khoa học "Phát triển nông nghiệp tại 10 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn" Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hồng Duyên
 
S. 2 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 2 2019 Hội thảo Khoa học "Quảng Bình-30 năm đổi mới và phát triển" Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hồng Duyên
 
S. 4 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 4/2019 Hội thảo nhiệm vụ KH&CN: "Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng các loại thiết bị, vật tư theo quy định về an toàn sức khỏe và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" Tóm tắt   PDF
Văn Chung
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Hội đàm giữa đoàn đại biểu Sở Khoa học và Công nghệ hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn Tóm tắt   PDF
Trung Nghĩa
 
S. 2 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 2 2019 Hợp tác xã Vân Sơn mô hình mây, tre đan cần được nhân rộng Tóm tắt   PDF
Lê Chiêu Phùng
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Hiệu quả bước đầu của một số mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng gò đồi ở Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Lưu Văn Lộc
 
S. 6 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Hiệu quả bước đầu từ Nghị định 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản ở huyện Bố Trạch Tóm tắt   PDF
Văn Lạc
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Hiệu quả của mô hình nuôi cá thát lát trong ao đất Tóm tắt   PDF
Lưu Văn Lộc
 
101 - 125 trong số 487 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>