Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Biển và di sản văn hóa biển tỉnh Quảng Bình với chiến lược phát triển bền vững xã hội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Mạnh
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Bigschool: Trường học trực tuyến của “Ông già khởi nghiệp” Tóm tắt   PDF
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
 
S. 2 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 2 2019 Bước đầu khảo sát hệ thống Thành hoàng ở Quảng Bình qua tư liệu Hán Nôm Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tuân
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Bước đầu tìm hiểu giá trị lịch sử - văn hóa của sắc phong thời phong kiến ở Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Tạ Đình Hà
 
S. 4 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Cao trào “Quảng Bình quật khởi” chuyển từ thế cầm cự sang phản công Tóm tắt   PDF
Phan Thanh Tịnh
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Các cây thuốc mang tên gà Tóm tắt   PDF
Gia Hân
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Các công ty khởi nghiệp sáng tạo được ưu tiên hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 Tóm tắt   PDF
Bản tin KNĐMST Bản tin KNĐMST
 
S. 5 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Các giải pháp nghiên cứu khoa học nhằm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hồng Lý
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Các năm Dậu đáng nhớ trong lịch sử Tóm tắt   PDF
Huy Hoàng
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Cách chế biến một số món ăn đặc trưng của người dân xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Lê Trọng Đại
 
S. 6 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình - Số 6 2018 Cách làm giàu từ nông nghiệp của một thợ lái máy công trình Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Huế
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Có một lễ "truy điệu sống" tại bến phà Xuân Sơn Tóm tắt   PDF
Tạ Đình Hà
 
S. 6 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Có một thể loại địa chí dân giả: Địa dư ca Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tăng
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Công lao trời biển của Đảng, Bác Hồ và bức tranh xuân mới của dân tộc Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thanh
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Công làng - Một nét đẹp văn hóa nông thôn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Mạch
 
S. 6 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình - Số 6 2018 Công nghệ xử lý NOx và SOx tại Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I Tóm tắt   PDF
Lê Văn Thái
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Công nghiệp văn hóa trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay ở nước ta Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Mạnh
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tại xã tại tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Xuân
 
S. 5 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Công tác quản lý về đo lường và an toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Phan Thị Hiền
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Công tác sưu tầm hiện vật của đồng bào dân tộc thiểu số ở Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Hoàng Trọng Thủy
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ gắn cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" với hoạt động nghiên cứu khoa học Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Thắng
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Cảm nhận về ca dao, hò vè, ngạn ngữ của miền đất Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khoa Học
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Cấu trúc, đặc điểm và những thuận lợi, thách thức trong mạng di động 5G Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Thành
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Chàng học sinh nghèo và hai tấm huy chương vàng Olympic Tóm tắt   PDF
Trần Văn Bình
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Chính sách Nông nghiệp – “Đòn bẩy” cho công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng gắn với xây dựng nông thôn mới Tóm tắt   PDF
Võ Đại Chung
 
51 - 75 trong số 487 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>