Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Đồn Vạn Toàn – Vạn Xuân – Thành đồn Văn Thân ở Vạn Ninh Tóm tắt   PDF
Trần Văn Chường
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thiệu
 
S. 4 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 4/2019 Đổi thay bản Vân Kiều vùng biên qua phong trào xây dựng nông thôn mới Tóm tắt   PDF
Lê Công A
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Đổi thay trên quê mới Cẩm Ly qua phong trào “dân vận” Tóm tắt   PDF
Lê Công A
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Độc đáo trò chơi dân gian trong lễ hội cầu ngư ở Nhân Trạch Tóm tắt   PDF
Trần Thị Diệu Hồng
 
S. 6 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình - Số 6 2018 Đột phá trong tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt Tóm tắt   PDF
Ngọc Lan
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Đời sống tâm linh và những mặt tích cực của đời sống tâm linh Tóm tắt   PDF
Văn Lạc
 
S. 5 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Đi lên từ những con vịt thả đồng Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Huế
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Điều chế dung dịch chữa viêm xoang từ cỏ ngũ sắc được lấy tại tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Vượng
 
S. 5 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Điều trị sỏi thận ở Khoa Ngoại Thận tiết niệu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới Tóm tắt   PDF
Phan Thanh Tịnh
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Điểm sáng về lòng dân thuận theo ý Đảng Tóm tắt   PDF
Thái Toản
 
S. 4 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Đưa khoa học và công nghệ vào phát triển nông nghiệp công nghiệp hóa hành lang đường Hồ Chí Minh vùng Bắc Trung Bộ Tóm tắt   PDF
Phan Mạnh Hiền
 
476 - 487 trong số 487 mục << < 15 16 17 18 19 20