S. 5 (2019)

Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình -Số 5/2019

Mục lục

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2019 Tóm tắt PDF
Bản tin KNĐMST Bản tin KNĐMST
Bộ khoa học và Công nghệ đồng hành cùng startup Việt toàn cầu tại Vietchallenge 2019 Tóm tắt PDF
Bản tin KNĐMST Bản tin KNĐMST
EVFTA tạo điều kiện cho doanh nghiệp xác lập, bảo vệ thành quả đầu tư cho hoạt động sáng tạo Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Thành
Green Path: Phát triển nông nghiệp dựa trên mô hình kinh tế chia sẻ Tóm tắt PDF
Bản tin KNĐMST Bản tin KNĐMST
Khởi nghiệp từ du lịch Tóm tắt PDF
Lệ Tâm

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Giải pháp đẩy mạnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Trần Quốc Việt
Một số nội dung về đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) Tóm tắt PDF
Trần Quốc Lợi
Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Trần Xuân Linh
Nâng cao chất lượng nguồn lực lao động Quảng Bình đáp ứng các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về lao động khi tham gia cộng đồng kinh tế Asean Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thắng
Nâng tầm nông sản, thúc đẩy du lịch Tóm tắt PDF
Đặng Thùy Trang
Kỳ vọng từ OCOP Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Lan
Kết quả nghiên cứu của một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh Tóm tắt PDF
Trần Hoàn
Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Phùng Thị Hoa
Đẩy mạnh và phát huy phong trào tuổi trẻ sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tóm tắt PDF
Lệ Quyên
Chú trọng thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Bình Tóm tắt PDF
Trương Văn Hà
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp - Xu hướng phát triển tất yếu của nông nghiệp thông minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Thành
Xây dựng bộ sưu tập số tại Trung tâm Học liệu Trường đại học Quảng Bình Tóm tắt PDF
Trần Thị Lụa
Thuốc bảo vệ thực vật và sự cần thiết phải áp dụng khoa học và công nghệ trong quản lý dịch hại tổng hợp đảm bảo an toàn chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường Tóm tắt PDF
Trần Thanh Hải
Tạo động lực cho công nhân, viên chức trong lao động, công tác hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Trung Kiên
Lễ hội chùa Hoằng Phúc - Một nét văn hóa độc đáo của người dân xứ Lệ Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hải Yến

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN

Công tác quản lý sử dụng thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Phan Thanh Hà
Sự phong phú và vẻ đẹp mê hoặc của hệ nhũ đá trong các hang động thuộc vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Tóm tắt PDF
Tạ Hòa Phương
Nghiên cứu đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Cường
Một số giải pháp về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn thành phố Đồng Hới Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Duệ
Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn vùng giáo tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dương

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hội thảo khoa học: "Ứng dụng công nghệ xanh - sạch trong xây dựng hạ tầng - đường giao thông và sản xuất gạch không nung từ đất đồi" Tóm tắt PDF
Hồng Duyên
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: "Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng các loại thiết bị, vật tư theo quy định về an toàn sức khỏe và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" Tóm tắt PDF
Trung Nghĩa
Nghiệm thu cấp tỉnh dự án thuộc chương trình NTMN: "Xây dựng mô hình trồng sả xen canh với cây cao su, chưng cất thu tinh dầu và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ bã thải sau chưng cất tại vùng miền núi tỉnh Quảng Bình" Tóm tắt PDF
Văn Chung
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN liên kết: "Trồng và chế biến tinh bột nghệ" Tóm tắt PDF
Văn Chung
Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: "Mô hình nhân giống và trồng cây hương bài dưới tán rừng tại tỉnh Quảng Bình" Tóm tắt PDF
Văn Chung
Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: "Thử nghiệm mô hình sản xuất giống nhân tạo cá diếc (Carassius auratus) tại Quảng Bình" Tóm tắt PDF
Văn Chung
Hội thảo khoa học nhiệm vụ: "Xây dựng vườn cây thực nghiệm tại Trại thực nghiệm xã Vĩnh Ninh thuộc Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Bình" Tóm tắt PDF
Trung Nghĩa
Chi đoàn Sở KH&CN tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật: "Trồng nấm ăn và nấm dược liệu cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Ba Đồn" Tóm tắt PDF
Trung Nghĩa