Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 5 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiệm thu cấp tỉnh dự án thuộc chương trình NTMN: "Xây dựng mô hình trồng sả xen canh với cây cao su, chưng cất thu tinh dầu và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ bã thải sau chưng cất tại vùng miền núi tỉnh Quảng Bình"

Văn Chung

Tóm tắt


NTNVCT

Toàn văn: PDF