Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kiểm tra nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: "Trồng thử nghiệm dừa xiêm lấy nước tại vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình" và "Trồng thử nghiệm giống táo 05 trên vùng đất cát ven biển đ

Trung Nghĩa

Tóm tắt


KT

Toàn văn: PDF