Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Appa Group: Nông nghiệp công nghệ cao không còn quá xa

Bản tin KNĐMST số 11/2019 Bản tin KNĐMST số 11/2019

Tóm tắt


Appa G

Toàn văn: PDF