Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

- Tổng kết hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2018 với chủ đề: Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc 2018: Khi tuổi trẻ lên tiếng

Bản tin KNĐMST sô 42/2018 Bản tin KNĐMST sô 42/2018

Tóm tắt


- Tổng kết hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2018 với chủ đề: Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc 2018: Khi tuổi trẻ lên tiếng

Toàn văn: PDF