Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thay đổi tạp quán tiêu dùng nhằm thoát nghèo bền vững vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Nguyễn Văn Mạnh

Tóm tắt


Thay đổi tạp quán tiêu dùng nhằm thoát nghèo bền vững vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Toàn văn: PDF