Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuyện vừa làm thầy vừa làm thợ của một kỹ sư trẻ trong chăn nuôi bò

Đặng Văn Huế

Tóm tắt


Chuyện vừa làm thầy vừa làm thợ của một kỹ sư trẻ trong chăn nuôi bò

Toàn văn: PDF