Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch biển đảo ở tỉnh Quảng Bình

Lương Thị Lan Huệ

Tóm tắt


Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch biển đảo ở tỉnh Quảng Bình

Toàn văn: PDF