Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 vào công tác xét xử các vụ án tai nạn giao thông, góp phần nâng cao tính răn đe, giáo dục chung

Nguyễn Thanh Xuân

Tóm tắt


Áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 vào công tác xét xử các vụ án tai nạn giao thông, góp phần nâng cao tính răn đe, giáo dục chung

Toàn văn: PDF