Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Gói hỗ trợ 200 tỷ đồng cho startup trong lĩnh vực nông nghiệp

Theo Bản tin KNĐMST, số 16/2018 Theo Bản tin KNĐMST, số 16/2018

Tóm tắt


Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ

Toàn văn: PDF