Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Dạy tốt, học tốt” – Trọng tâm của phong trào thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2012 – 2017 của Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình

Trương Trung Dũng

Tóm tắt


“Dạy tốt, học tốt” – Trọng tâm của phong trào thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2012 – 2017 của Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình

Toàn văn: PDF